Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z201641 11/22/2016 Dohoda o vzájomnej spolupráci - PPK ABC - Centrum voľného času, Prešov   40.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201642 12/15/2016 Zmluva o bežnom účte - depozit VÚB, a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z201701 1/9/2017 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201703 7/1/2017 Príkazná zmluva č.2/2017 Mgr. Jana Lukačovská    
Detail Contract Dodávateľská Z201704 6/13/2017 Zmluva o nájme kultúrneho zariadenia Ľubovnianska nemocnica    
Detail Contract Dodávateľská Z201705 6/13/2017 Zmluva o poskytnutí prakt. vyučovania Obchodná akadémia Stará ľUBOVŇA    
Detail Contract Dodávateľská Z201706 6/21/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo kultúry slovenskej republiky    
Detail Contract Dodávateľská Z201707 8/7/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z fin. prostriedkov AVF Audiovizuálny fond , Bratislava    
Detail Contract Dodávateľská Z201708 8/9/2017 Zmluva o vyvesovaní reklamných plagátov Lukáš Kočnar - PRO-Factor    
Detail Contract Dodávateľská Z201709 8/22/2017 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní služieb VÚB Banka Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201710 9/4/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu    
Detail Contract Dodávateľská Z201712 10/2/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola, Za vodou 14,Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201711 9/18/2017 Dohoda o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaží Okresný úrad v Prešove, odor školstva    
Detail Contract Dodávateľská Z201713 9/19/2017 Dohoda o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaží Okresný úrad v Prešove, odor školstva    
Detail Contract Dodávateľská Z201714 11/8/2017 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Základná škola, Za vodou 14 , 064 01 Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201715 10/2/2017 Príkazná zmluva č.3/2017 Alžbeta Selepová    
Detail Contract Dodávateľská Z201716 11/8/2017 Príkazná zmluva č.4/2017 Jozef Smoroň    
Detail Contract Dodávateľská Z201717 11/8/2017 Príkazná zmluva č.5/2017 Ľudmila Smoroňová    
Detail Contract Dodávateľská Z201718 11/17/2017 Príkazná zmluva č.6/2017 Ján Smatana    
Detail Contract Dodávateľská Z201719 12/11/2017 Dohoda č.160/2017/§ 54- PZ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist