Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z201819 9/10/2018 Dohoda o spolupráci Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z201820 9/13/2018 Zmluva o používaní a vydaní kariet VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava25    
Detail Contract Dodávateľská Z201821 9/13/2018 Dohoda č.135 Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z201822 9/27/2018 Dohoda o poskytnutí príspevku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201823 11/19/2018 Zmluva o usporiadaní športovej súťaže Prešovský krajský šachový zväz    
Detail Contract Dodávateľská Z201824 11/23/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola, Za vodou 14    
Detail Contract Dodávateľská Z201825 11/26/2018 Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX stravné lístky    
Detail Contract Dodávateľská Z201826 11/26/2018 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR    
Detail Contract Dodávateľská Z201827 12/5/2018 Dodatok č.1 PRO-FACTOR    
Detail Contract Dodávateľská Z201828 12/14/2018 Zmluva o bežnom účte VÚB Banka, a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z201829 12/14/2018 Zmluva pre poistenie majetku Komunálna poisťovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201901 1/17/2019 Dodatok č.1 Úrad práce, soc.vecí a rodiny    
Detail Contract Dodávateľská Z201902 1/18/2019 Dodatok č.1 Slobyterm, s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201903 1/23/2019 Dodatok k poistnej zmluve 11-44763 Union poisťovňa,a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z201904 1/23/2019 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme kult. zariad. Ľubovnianska nemocnica, n.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201905 2/22/2019 Licenčná zmluva o poskytovaní služieb Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava    
Detail Contract Dodávateľská Z201906 4/15/2019 Zmluva o bežnom účte VÚB Banka, a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z201907 5/29/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku CLASS AGENCY, s.r.o.    
Detail Contract Odberateľská Z201908 6/3/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Kresťanské spoločenstvo Poprad    
Detail Contract Dodávateľská Z201909 6/14/2019 Dohoda o grante - Erasmus+ IUVENTA - Slov.inštitút mládeže    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist