Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z201910 6/26/2019 Dohoda o poskytnutí príspevku Úrad práce, soc.vecí a rodiny    
Detail Contract Dodávateľská Z201911 8/8/2019 Kúpna zmluva O2    
Detail Contract Dodávateľská Z201912 8/21/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Detail Contract Dodávateľská Z201913 9/6/2019 Zmluva o dielo LH-MONT s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201914 9/6/2019 Rámcová dohoda o partnerstve IUVENTA - Slov.inštitút mládeže    
Detail Contract Dodávateľská Z201915 9/20/2019 Dohoda o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z201916 9/20/2019 Dohoda o spolupráci, koordinácií a organizovaní Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z201917 10/17/2019 Zmluva o dielo Daniel Šak    
Detail Contract Dodávateľská Z201918 10/17/2019 Zmluva o výkone osobnej asistencie NEM ADOM,Centrum Edukacji.Táňa Čandová    
Detail Contract Dodávateľská Z201919 11/8/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201920 11/21/2019 Zmluva podľa §631 Gabriela juríčková    
Detail Contract Dodávateľská Z201921 11/21/2019 Zmluva podľa § 631 Ema Kollárová    
Detail Contract Dodávateľská Z201922 11/21/2019 Zmluva podľa § 631 Ivana Šípošová    
Detail Contract Dodávateľská Z201923 11/27/2019 Zmluva o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce,soc.vecí a rodiny SL    
Detail Contract Dodávateľská Z201924 11/27/2019 Zmluva o poskytovaní služieb Prvá internetová, s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201925 12/16/2019 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní služieb VÚB Banka, a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z201926 12/23/2019 Dohoda o poskytnutí príspevku-19/38/50J/71 Úrad práce,soc.vecí a rodiny SL    
Detail Contract Dodávateľská Z202001 1/20/2020 Dodatok PRO - FACTOR    
Detail Contract Dodávateľská Z202002 2/17/2020 DODATOK K LIC.ZMLUVE č.U1529/2013 MADE spol s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z202003 5/15/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov Neformálna skupina    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist