Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z201708 8/9/2017 Zmluva o vyvesovaní reklamných plagátov Lukáš Kočnar - PRO-Factor    
Detail Contract Dodávateľská Z201709 8/22/2017 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní služieb VÚB Banka Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201710 9/4/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu    
Detail Contract Dodávateľská Z201712 10/2/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola, Za vodou 14,Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201711 9/18/2017 Dohoda o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaží Okresný úrad v Prešove, odor školstva    
Detail Contract Dodávateľská Z201713 9/19/2017 Dohoda o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaží Okresný úrad v Prešove, odor školstva    
Detail Contract Dodávateľská Z201714 11/8/2017 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Základná škola, Za vodou 14 , 064 01 Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201715 10/2/2017 Príkazná zmluva č.3/2017 Alžbeta Selepová    
Detail Contract Dodávateľská Z201716 11/8/2017 Príkazná zmluva č.4/2017 Jozef Smoroň    
Detail Contract Dodávateľská Z201717 11/8/2017 Príkazná zmluva č.5/2017 Ľudmila Smoroňová    
Detail Contract Dodávateľská Z201718 11/17/2017 Príkazná zmluva č.6/2017 Ján Smatana    
Detail Contract Dodávateľská Z201719 12/11/2017 Dohoda č.160/2017/§ 54- PZ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201720 12/21/2017 Zmluva o bežnom účte VÚB Banka Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201721 12/21/2017 dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Livonec SK, s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201801 1/12/2018 Zmluva o nájme kultúrneho zariadenia Ľubovnianska nemocnica    
Detail Contract Dodávateľská Z201802 1/12/2018 Zmluva o spolupráci V.I.A.C.-Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže    
Detail Contract Dodávateľská Z201803 1/18/2018 Kúpna zmluva O2 Slovakia,s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201804 2/9/2018 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenska spoločnosť    
Detail Contract Dodávateľská Z201805 4/24/2018 Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve MADE spol.s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201806 4/24/2018 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania DOXX-Stravné lístky, s r.o.    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist