Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z201917 10/17/2019 Zmluva o dielo Daniel Šak    
Detail Contract Dodávateľská Z201918 10/17/2019 Zmluva o výkone osobnej asistencie NEM ADOM,Centrum Edukacji.Táňa Čandová    
Detail Contract Dodávateľská Z201919 11/8/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201920 11/21/2019 Zmluva podľa §631 Gabriela juríčková    
Detail Contract Dodávateľská Z201921 11/21/2019 Zmluva podľa § 631 Ema Kollárová    
Detail Contract Dodávateľská Z201922 11/21/2019 Zmluva podľa § 631 Ivana Šípošová    
Detail Contract Dodávateľská Z201923 11/27/2019 Zmluva o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce,soc.vecí a rodiny SL    
Detail Contract Dodávateľská Z201924 11/27/2019 Zmluva o poskytovaní služieb Prvá internetová, s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201925 12/16/2019 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní služieb VÚB Banka, a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z201926 12/23/2019 Dohoda o poskytnutí príspevku-19/38/50J/71 Úrad práce,soc.vecí a rodiny SL    
Detail Contract Dodávateľská Z202001 1/20/2020 Dodatok PRO - FACTOR    
Detail Contract Dodávateľská Z202002 2/17/2020 DODATOK K LIC.ZMLUVE č.U1529/2013 MADE spol s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z202003 5/15/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov Neformálna skupina    
Detail Contract Dodávateľská Z202004 6/18/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo kultúry SR    
Detail Contract Dodávateľská Z202005 6/19/2020 Dodatok č .1 k zmluve o dodávke plynu SPP    
Detail Contract Dodávateľská Z202006 6/19/2020 Zmluva o vypožičiavaní filmových nosičov Forum Film Slovakia, s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z202007 9/16/2020 Dodatok k zmluve a k dohode Livonec SK,s.r.o. odštepný závod Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z202008 9/23/2020 Zmluva o dodávke plynu SPP    
Detail Contract Dodávateľská Z202009 9/23/2020 Dohoda č.162 o spolupráci a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z202010 9/23/2020 Dohoda č.110 o spolupráci a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist