Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z202011 9/28/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie Audiovizuálny fond    
Detail Contract Dodávateľská Z202012 10/1/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov Materská škola vsetínska, Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z202013 10/1/2020 Podpora návštevnosti na slov. kinematografické diela Audiovizuálny fond    
Detail Contract Dodávateľská Z202014 10/20/2020 Zmluva o bežnom účte VÚB, a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z202015 10/29/2020 Zmluva o servisnej starostlivosti Flex CBC Slovakia s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z202016 11/30/2020 Zmluva O poskytnutí dotácie Audiovizuálny fond    
Detail Contract Dodávateľská Z202017 12/1/2020 Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z202018 12/1/2020 Zmluva o nájme Horolezecký klub VABEC    
Detail Contract Dodávateľská Z202019 12/16/2020 Zmluva o bežnom účte VÚB, a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z202101 2/25/2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny Výchdoslovenská energetika a.s. Košice    
Detail Contract Dodávateľská Z202102 4/30/2021 Dohoda o grante v rámci ERASMUS+ IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže    
Detail Contract Dodávateľská Z202103 7/2/2021 Dodatok k zmluve č.21 Lukáš Kočnar- PRO-FACTOR    
Detail Contract Dodávateľská Z202104 7/29/2021 Dohoda na podporu rozvoja ÚPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57    
Detail Contract Dodávateľská Z202105 9/8/2021 Zmluva o vyvesovaní plagátov Lukáš Kočnar- PRO-FACTOR    
Detail Contract Dodávateľská Z202106 9/22/2021 Dohoda č.59- o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z202107 9/22/2021 Dohoda č. 74 o spolupráci, koordinácií a organizovaní Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z202108 10/14/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ, Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z202109 11/16/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov Horolezecký klub Vabec    
Detail Contract Dodávateľská Z202110 11/22/2021 Zmluva o spolupráci Mužská spevácka skupina    
Detail Contract Dodávateľská Z202111 11/29/2021 Dodatok k poistnej zmluve Union posťovňa, a.s.   141.84 EUR 
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist