Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z202112 12/3/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z AVF Audiovizuálny fond, Bratislava    
Detail Contract Dodávateľská Z202113 12/28/2021 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie-AVF667/2020-9/2.3 Audiovizuálny fond, Bratislava    
Detail Contract Dodávateľská Z202114 12/28/2021 Dodatok č.3 ku KLZ zo dňa 13.2.2017 ZPK, Kamenné pole3. LM    
Detail Contract Dodávateľská Z202115 12/28/2021 Dodatok č.4 k Rámcovej zmluve zo dňa 29.12.2015 ZPK, Kamenné pole3. LM    
Detail Contract Dodávateľská Z202201 1/17/2022 DOHODA O SPOLUPRÁCI,KOORDINÁCIÍ A ORGANIZOVANÍ SÚŤAŽÍ Regionálny úrad ŠS Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z202202 1/21/2022 Zmluva o spolupráci podľa §269 Folklórny súbor STAROĽUBOVŇAN    
Detail Contract Dodávateľská Z202203 1/21/2022 Zmluva o spolupráci podľa §269 OZ VRCHOVINA-PFĽO    
Detail Contract Dodávateľská Z202204 1/21/2022 Dodatok č.2-k zmluve č.46/2016 SLOBYTERM , spol.s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z202205 1/31/2022 Dohoda o poskytnutí príspevkov projektu-"Chyť sa svojej šance" ÚPSVaR Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z202206 1/27/2022 Príkazná zmluva Barbora Zichová    
Detail Contract Dodávateľská Z202207 2/1/2022 Zmluva o nájme bytových priestorov Hubert Pilát    
Detail Contract Dodávateľská Z202208 2/15/2022 Dohoda č.38/2022/RÚŠS o spolupráci a organizovaní súťaží RÚŠS Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z202209 2/28/2022 Dodatok č.1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb Livonec SK, s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z202210 2/28/2022 Zmluva podľa §631 Mgr. Lenka Vašková    
Detail Contract Dodávateľská Z202211 2/28/2022 KÚPNA ZMLUVA č.2420266673 O2 Slovakia, s.r.o.Bratislava    
Detail Contract Dodávateľská Z202212 3/4/2022 Dohoda o grante IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže Bratislava    
Detail Contract Dodávateľská Z202213 5/3/2022 Zmluva o vyplatení príspevku McDonald s Cup 2021/2022 1 CLASS AGENCY. s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z202214 5/6/2022 Zmluva o servisnej starostlivosti FLEX-F 804-22-012 CBC obch. PP Holova    
Detail Contract Dodávateľská Z202215 5/11/2022 Príkazná zmluva č.2/2022 PhDr. Katarína Hlinková    
Detail Contract Dodávateľská Z202216 5/11/2022 Príkazná zmluva č.3/2022 Kristína Miklušová    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist