Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Invoice došlá 5/2023 6/8/2023 Zoznam faktúr za 5/2023 viď príloha    
Detail Invoice došlá 6/2023 7/3/2023 Zoznam faktúr za 6/2023 viď príloha    
Detail Invoice došlá 7/2023 8/9/2023 Zoznam faktúr za 7/2023 viď príloha    
Detail Invoice došlá 8/203 9/8/2023 Zoznam faktúr za 8/2023 viď príloha    
Detail Invoice došlá 9/2023 10/10/2023 Zoznam faktúr za 9/2023 viď príloha    
Detail Invoice došlá 10/2023 11/13/2023 Zoznam faktúr za 10/2023 viď príloha    
Detail Invoice došlá 11/2023 12/21/2023 Zoznam faktúr za 11/2023 viď príloha    
Detail Invoice došlá 12/2023 1/10/2024 Zoznam faktúr za 12/2023 viď príloha    
Detail Invoice došlá 1/2024 2/26/2024 Zoznam faktúr za 1/2024 viď príloha    
Detail Invoice došlá 2/2024 3/12/2024 Zoznam faktúr za 2/2024 viď príloha    
Detail Invoice došlá 3/2024 4/9/2024 Zoznam faktúr za 3/2024 viď príloha    
Detail Invoice došlá 4/2024 5/20/2024 Zoznam faktúr za 4/2024 viď príloha    
Detail Contract Odberateľská 13/2011 2/20/2012 Parkovacie miesto pre motorové vozidlo a prívesný vozík SLOBYTERM, spol. s r.o. 31719104   
Detail Contract Odberateľská 9000514 2/21/2012 Zabezpečenie poskytovania stravovania Vasa stravovacia spol. s r.o. 35683813   
Detail Contract Odberateľská 11-37609 2/21/2012 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Union poisťovňa, a.s. 31322051   
Detail Contract Odberateľská 11-44763 2/21/2012 Poistenie majetku Union poisťovňa, a.s. 31322051   
Detail Contract Odberateľská 1.3.2009 2/21/2012 Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti tech. zariadení elektrických LIVONEC, s.r.o. 31730671   
Detail Contract Odberateľská 0700304 2/23/2012 Dátové služby Prvá internetová 36515892   
Detail Contract Odberateľská 3.12.2007 2/23/2012 Zmluva o udržiavaní DNS záznamu domény druhej úrovne a poskytnutí WEB priestoru a mailu pre... Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Detail Contract Odberateľská 9.11.2007 2/23/2012 Zmluva o upgrade webovej prezentácie www.cvc.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist