Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Odberateľská A3481396 2/23/2012 Zmluva o pripojení Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Contract Odberateľská 4/2003 2/23/2012 Používanie uzamykateľného poštového priečinka na pošte Slovenská pošta, štátny podnik 17056420   
Detail Contract Odberateľská 780/04/PO/234/35 2/24/2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36485250   
Detail Contract Odberateľská 5100307224C 3/14/2012 Dodávka, distribúcia a prenos elektriny Východoslovenská energetika a.s. 36211222   
Detail Contract Odberateľská 28.2.2008 3/14/2012 Vývoz a zneškodňovanie odpadov EKOS. spol. s r.o. 36168475   
Detail Contract Odberateľská 005/06 3/14/2012 Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov EKOS. spol. s r.o. 36168475   
Detail Contract Odberateľská 1.10.2008 3/14/2012 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Contract Odberateľská Z201501 1/14/2015 Zmluva o vzájomnej spolupráci Asociácia slovenských filmových klubov    
Detail Contract Odberateľská Z201502 1/27/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z FP Audiovizuálneho fondu Audiovizuálny fond    
Detail Contract Odberateľská Z201503 2/18/2015 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z201504 2/18/2015 Dohoda o hmotnej zodpovednosti Peter Varchola    
Detail Contract Dodávateľská Z201505 2/18/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Metodicko-pedagogické centrum    
Detail Contract Dodávateľská Z201506 3/6/2015 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní Okresný úrad v Prešove    
Detail Contract Dodávateľská Z201507 3/16/2015 Dohoda o hmotnej zodpovednosti Mgr. Darina Melegová    
Detail Contract Odberateľská Z201508 6/15/2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Odberateľská Z201509 7/6/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Contract Odberateľská Z201510 7/24/2015 Zmluva o dielo - digitalizácia KINO AudioMaster s.r.o.    
Detail Contract Odberateľská Z201511 7/27/2015 Darovacia zmluva Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.    
Detail Contract Odberateľská Z201512 7/30/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže    
Detail Contract Odberateľská Z201513 8/27/2015 Zmluva o úrazovom poistení - dobrovoľnícka činnosť Komunálna poisťovňa, a.s.   13.28 EUR 
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist