Sokoliarstvo a príroda

Sokoliarstvo a príroda

Veková skupina:
Vedúci: Ing. Hubert Pilát, Sokoliari majstra Vagana
Termín: 1x týždenne nedeľa 9.00 do 12.00 Sokoliarsky dvor Nová Ľubovňa
Činnosť: Zameraná na pobyt vonku, spoznávanie života lesa, lesných zvierat, práca s dravcami, starostlivosť o dravce, návšteva poľovníckych podujatí, spoznávanie nových kamarátov.