Najbližšie podujatia

31.1.2022

Ľubovňa objektívom

Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Ščigulinská, CVČ Stará Ľubovňa

17.2.2022

Šaliansky Maťko

Zodpovedná osoba: Mgr. Veronika Pacoltová, CVČ Stará Ľubovňa

1.3.2022

Pochovávanie basy (ON-LINE)

Zodpovedná vedúca: Mgr. Veronika Pacoltová, CVČ Stará Ľubovňa

17.3.2022

Miss bábika

Zodpovedná vedúca: Mgr. Veronika Pacoltová, CVČ Stará Ľubovňa.

11.5.2022

Talent najmenších

Zodpovedná osoba: Mgr. Veronika Pacoltová, CVČ Stará Ľubovňa