Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2128021722 20.2.2012 Predplatné za rok 2011 - Finančný spravodajca r. 2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.   21,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2015 31.1.2015 Zoznam faktúr za 01/2015 viď príloha    
Detail Faktúra došlá 02/2015 28.2.2015 Zoznam faktúr za 02/2015 viď príloha    
Detail Faktúra došlá 03/2015 31.3.2015 Zoznam faktúr za 03/2015 viď príloha    
Detail Faktúra došlá 04/2015 30.4.2015 Zoznam faktúr za 04/2015 viď príloha    
Detail Faktúra došlá 05/2015 31.5.2015 Zoznam faktúr za 05/2015 viď príloha    
Detail Faktúra došlá 06/2015 30.6.2015 Zoznam faktúr za 06/2015 viď príloha    
Detail Faktúra došlá 07/2015 31.7.2015 Zoznam faktúr za 07/2015 viď príloha    
Detail Zmluva Odberateľská Z201501 14.1.2015 Zmluva o vzájomnej spolupráci Asociácia slovenských filmových klubov    
Detail Zmluva Odberateľská Z201502 27.1.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z FP Audiovizuálneho fondu Audiovizuálny fond    
Detail Zmluva Odberateľská Z201503 18.2.2015 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201504 18.2.2015 Dohoda o hmotnej zodpovednosti Peter Varchola    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201505 18.2.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Metodicko-pedagogické centrum    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201506 6.3.2015 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní Okresný úrad v Prešove    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201507 16.3.2015 Dohoda o hmotnej zodpovednosti Mgr. Darina Melegová    
Detail Zmluva Odberateľská Z201508 15.6.2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Odberateľská Z201509 6.7.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Odberateľská Z201510 24.7.2015 Zmluva o dielo - digitalizácia KINO AudioMaster s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská Z201511 27.7.2015 Darovacia zmluva Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská Z201512 30.7.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže    
© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist