Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Odberateľská Z201511 27.7.2015 Darovacia zmluva Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská 0700304 23.2.2012 Dátové služby Prvá internetová 36515892   
Detail Zmluva Dodávateľská Z201521 16.11.2015 Digitalizácia kina Tatra v Starej Ľubovni Audiovizuálny fond    
Detail Zmluva Dodávateľská Z202001 20.1.2020 Dodatok PRO - FACTOR    
Detail Zmluva Odberateľská Z201512 30.7.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže    
Detail Zmluva Odberateľská Z201518 13.10.2015 Dodatok č. 2 k zmluve o správe majetku Mesta Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201605 26.2.2016 Dodatok č. 3 k zmluve o správe majetku Mesta č. 2570/2002 Mesto Stará Ľubovňa   503 640,47 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201827 5.12.2018 Dodatok č.1 PRO-FACTOR    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201901 17.1.2019 Dodatok č.1 Úrad práce, soc.vecí a rodiny    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201902 18.1.2019 Dodatok č.1 Slobyterm, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201805 24.4.2018 Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve MADE spol.s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201904 23.1.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme kult. zariad. Ľubovnianska nemocnica, n.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Z202002 17.2.2020 DODATOK K LIC.ZMLUVE č.U1529/2013 MADE spol s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201903 23.1.2019 Dodatok k poistnej zmluve 11-44763 Union poisťovňa,a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201815 14.6.2018 Dodatok k zmluve Prvá internetová, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201714 8.11.2017 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Základná škola, Za vodou 14 , 064 01 Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201721 21.12.2017 dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Livonec SK, s.r.o.    
Detail Zmluva Odberateľská 5100307224C 14.3.2012 Dodávka, distribúcia a prenos elektriny Východoslovenská energetika a.s. 36211222   
Detail Zmluva Odberateľská Z201616 5.8.2016 Dohoda č. 133/2016/§54-CzKN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   8 213,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201604 4.2.2016 Dohoda č. 14/2016/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží regionálneho kola... Okresný úrad v Prešove