Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 13/2011 20.2.2012 Parkovacie miesto pre motorové vozidlo a prívesný vozík SLOBYTERM, spol. s r.o. 31719104   
Detail Zmluva Odberateľská 9000514 21.2.2012 Zabezpečenie poskytovania stravovania Vasa stravovacia spol. s r.o. 35683813   
Detail Zmluva Odberateľská 11-37609 21.2.2012 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Union poisťovňa, a.s. 31322051   
Detail Zmluva Odberateľská 11-44763 21.2.2012 Poistenie majetku Union poisťovňa, a.s. 31322051   
Detail Zmluva Odberateľská 1.3.2009 21.2.2012 Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti tech. zariadení elektrických LIVONEC, s.r.o. 31730671   
Detail Zmluva Odberateľská 0700304 23.2.2012 Dátové služby Prvá internetová 36515892   
Detail Zmluva Odberateľská 3.12.2007 23.2.2012 Zmluva o udržiavaní DNS záznamu domény druhej úrovne a poskytnutí WEB priestoru a mailu pre... Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Detail Zmluva Odberateľská 9.11.2007 23.2.2012 Zmluva o upgrade webovej prezentácie www.cvc.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Detail Zmluva Odberateľská 0238121 23.2.2012 Zmluva o pripojení ISDN a poskytovanie s tým súvisiacich služieb Slovenské Telekomunikácie 35851244   
Detail Zmluva Odberateľská A3481396 23.2.2012 Zmluva o pripojení Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva Odberateľská 4/2003 23.2.2012 Používanie uzamykateľného poštového priečinka na pošte Slovenská pošta, štátny podnik 17056420   
Detail Zmluva Odberateľská 780/04/PO/234/35 24.2.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36485250   
Detail Zmluva Odberateľská 5100307224C 14.3.2012 Dodávka, distribúcia a prenos elektriny Východoslovenská energetika a.s. 36211222   
Detail Zmluva Odberateľská 28.2.2008 14.3.2012 Vývoz a zneškodňovanie odpadov EKOS. spol. s r.o. 36168475   
Detail Zmluva Odberateľská 005/06 14.3.2012 Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov EKOS. spol. s r.o. 36168475   
Detail Zmluva Odberateľská 1.10.2008 14.3.2012 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Odberateľská Z201501 14.1.2015 Zmluva o vzájomnej spolupráci Asociácia slovenských filmových klubov    
Detail Zmluva Odberateľská Z201502 27.1.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z FP Audiovizuálneho fondu Audiovizuálny fond    
Detail Zmluva Odberateľská Z201503 18.2.2015 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská Z201504 18.2.2015 Dohoda o hmotnej zodpovednosti Peter Varchola    
© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist