Záujmové krúžky

K stiahnutiu

Záujmové krúžky a kluby v školskom roku 2020/2021

Zápis priebežne v Centre voľného času Stará Ľubovňa od 2.9. do 30.9.2020, denne 8:00 - 17:00 hod. Činnosť krúžkov a klubov začína od 1.10. 2020 a končí 31.05.2021. Záujmový útvar sa otvára pri minimálnom počte 10 prihlásených účastníkov. Prihlásiť sa na činnosť môžete vyplnením žiadosti o prijatie, ktorá sa nachádza na stránke CVČ alebo priamo v CVČ. Členom CVČ (krúžku, klubu) sa účastník stáva po zaplatení poplatku. Poplatok môže byť znížený alebo odpustený, ak zákonný zástupca neplnoletého člena krúžku o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi na základe § 116 ods. 8 Zákona č. 245/2008 Z.z.

Žiak si môže pri záujmovej činnosti uplatniť VZDELÁVACÍ POUKAZ do 25.9.2020!

UPOZORNENIE: Členovia krúžkov/klubov s trvalým pobytom mimo Starú Ľubovňu hradia členský poplatok + príspevok na základe VZN č.52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy školského zariadenia zo dňa 28.1.2010 doplnené uznesením č.330 MsZ č.IX/2019 zo dňa 11.12.2019.


 Por. číslo  Názov záujmového krúžku  Veková skupina čas  poplatok
         
 1.   Fit dance  1.-9. ročník ZŠ  Ut  14.30 - 16.00 15 € ročne 
2.    Port de bras a latino tanec ZŠ, SŠ, dospelí Ut  17.15 - 18.15 30 € ročne
  3.    Tanečná príprava – moderný tanec  samostatne pre MŠ  Ut  16.00 - 17.00 10 € ročne 
 4.   Tanečná príprava – ľudový tanec  samostatne pre MŠ  Pia  16.00 - 17.00 10 € ročne 
 5.   Ľudový tanec   1.-9. ročník ZŠ  Pia  17.00 - 18.30 15 € ročne
 6.   Minecraft room  (NOVINKA) ZŠ, SŠ Ut  14.30 - 16.30 15 € ročne
 7.   Tvorivá dielnička   5.-9. ročník ZŠ St  14.00 - 16.00 15 € ročne
 8.   Farmárik    (NOVINKA) ZŠ, SŠ St  15.00 - 17.00 10 € ročne 
 9.   Malá škola varenia a pečenia 2.-7. ročník ZŠ Ut  14.00 - 16.00

15 € ročne 

 10.    Sokoliarstvo a príroda  ZŠ, SŠ  Ne  10.00 - 13.00 10 € ročne
 11.   Rybársky krúžok   ZŠ, SŠ   10 € ročne 
 12.   Kynologický krúžok  4.-9. ročník ZŠ, SŠ dohodou 10 € ročne 
 13.    Kanoistika a turistika       ZŠ, SŠ      15 € ročne
 14.   Florbal  ZŠ, SŠ   20 € ročne
 15.    Konverzácia v angl. a nem.               jazyku (NOVINKA) ZŠ, SŠ   Po  14.00 - 15.00  15 € ročne
 16.   Malá škola šachu  ZŠ, SŠ  St  15.00 - 17.00 20 € ročne
17.   Počítač pre každého 1.-9. ročník ZŠ Po  13.00 - 15.00 15 € ročne
18.   Plávanie pre začiatočníkov  ZŠ   10 € ročne
19.   Plávanie pre pokročilých   ZŠ, SŠ   10 € ročne 
20.   Jazyková príprava – anglický jazyk   30 € ročne
21.   Divadlo s ?     (NOVINKA)  ZŠ, SŠ   10 € ročne 
22.    Výtvarníček     (NOVINKA) MŠ, 1.-3. ročník ZŠ Št  16.00 - 17.00 15 € ročne
 23.    Športová pohybovka     (NOVINKA)   MŠ, 1.-3. ročník ZŠ Po  16.00 - 17.00  10 € ročne 
         
 Por. číslo Názov klubu  Veková skupina     poplatok
         
1.   Klub štvrtákov, piatakov, šiestakov 4., 5., a 6. ročník ZŠ   5 € ročne
2.   Klub mamičiek deti a dospelí St  10.00 - 12.00  10 € ročne
 3.   Klub mladých výtvarníkov  SŠ, VŠ, mladí pracujúci    5 € ročne 
 4.   Klub mládeže a dobrovoľníkov  SŠ, VŠ, mladí nezamestnaní  Po  15.00 - 16.00  0 € ročne 
 5.   Filmový klub  ZŠ, SŠ,VŠ, dospelí a seniori    5 € ročne 
 6.   Klub spoločenskej výchovy, základy
  spoločenských tancov
ZŠ    10 € ročne 
 7.   Klub ľudových tancov  študenti, dospelí a seniori    20 € polročne 
 8.   Klub pre seniorov – počítačové   zručnosti   seniori   10 € ročne 
9.   Klub anglického, nemeckého,   španielskeho jazyka ZŠ, SŠ, dospelí  Št  10.00 - 12.00 10 € ročne
10.   Klub hry na bongo ZŠ, SŠ Št  14.00 - 15.00  10 € ročne
11.   Klub aktívneho tínedžera     (NOVINKA)  ZŠ, SŠ dohodou   0 € ročne
12.   Remeslo má zlaté dno     (NOVINKA)  ZŠ, SŠ,VŠ, dospelí a seniori vopred dohodnutý termín  10 € ročne 
13.   Klub skaterov  ZŠ, SŠ, dospelí    0 € ročne

 

 

Informácie: www.cvc.sk, telefón: 052 43 229 91, 052 43 215 04, e-mail: info@cvc.sk