Zábavno - súťažné popoludnie s vystúpením tanečných súborov CVČ.