2.-6.7.2018 - PRÍMESTSKÁ DETSKÁ REKREÁCIA - I. turnus

Program na I. turnus 3.-6.7.2018

- tvorivé dielne
- športové súťaže, hry, aktivity
- člnkovanie na Canoe
- výlet do AQUACITY v Poprade
- hľadanie pokladu v prírode 
Zmena programu vyhradená!
Prihláška do naplnenia kapacity jednotlivých turnusov, najneskôr do 18. júna 2018.

Poplatok:
36,00.- € pre členov CVČ a 44,00.- € pre nečlenov CVČ
V cene je zahrnuté cestovné, obedy, vstupy, komerčné úrazové poistenie, režijný poplatok.

Platby uhrádzajte na:

Centrum voľného času, Farbiarska 35, 064 01 Stará Ľubovňa
Banka: VÚB Stará Ľubovňa
ČÚ: 2405056853/0200
IBAN: SK48 0200 0000 0024 0505 6853
KS: 0308
VS: 022018
PRIHLÁŠKA BUDE AKCEPTOVANÁ AŽ PO ZAPLATENÍ POPLATKU !

K stiahnutiu