Formát JPEG

Logo CVČ v Coreli si môžete vyžiadať na e-mail adrese: pavelmrug@gmail.com