9.-13.7.2018 - PRÍMESTSKÁ DETSKÁ REKREÁCIA - II. turnus

Program na II. turnus 9.-13.7.2018

- tvorivé dielne
- športové súťaže, hry, aktivity
- hradný muzikál
- spoznávanie lesa, prírody, kultúrnych a historických pamiatok blízkeho okolia
- návšteva jaskyne Važec

Zmena programu vyhradená!

Prihláška do naplnenia kapacity jednotlivých turnusov, najneskôr do 18. júna 2018.
Poplatok: 45,00.- € pre členov CVČ a 55,00.- € pre nečlenov CVČ
V cene je zahrnuté cestovné, obed, vstupy, komerčné úrazové poistenie, režijný poplatok.

Platby uhrádzajte na:
Centrum voľného času, Farbiarska 35, 064 01 Stará Ľubovňa
Banka: VÚB Stará Ľubovňa
ČÚ: 2405056853/0200
IBAN: SK48 0200 0000 0024 0505 6853
KS: 0308
VS: 032018
PRIHLÁŠKA BUDE AKCEPTOVANÁ AŽ PO ZAPLATENÍ POPLATKU !

K stiahnutiu