V Centre voľného času v Starej Ľubovni sa uskutočnilo 21. apríla 2016 podujatie pod názvom Deti a paragrafy. Pri podujatí spolupracovali: Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Starej Ľubovni a vedenie ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni. Podujatie bolo zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 38 účastníkov. Keďže deti nie vždy vhodne a účelne využívajú svoje voľné chvíle, boli oboznámené s činnosťou centra voľného času v oblasti pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti. Hosťami podujatia z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Starej Ľubovni boli kpt. Ing. Milan Ženčuch z oddelenia prevencie, kpt. František Kafka a pprop. Martin Krompaščík z oddelenia služobnej kynológie. Hlavnou témou podujatia boli drogy. Deti upútalo, keď príslušníci policajného zboru z  oddelenia kynológie v areáli ihriska CVČ „objasňovali“ trestné činy s pomocou troch cvičených psov. Vyhľadávali ukryté predmety, absolvovali ukážky cvikov poslušnosti, útočili na páchateľa, ktorý nezareagoval na pokyny policajta.  PhDr. Alena Hriňáková.