Čarovné dni mladých

Typ podujatia:
zábava
Miesto podujatia:
Mesto Stará Ľubovňa
Dátum konania:
30.08.2017 - 31.08.2017

Zodpovedná osoba: Bc. Pavla Bačinská, PhDr. Marta Hanečáková, PhD.

Typ podujatia: kultúra, šport
Miesto podujatia: Pešia zóna SL, multifunkčné ihrisko Za vodou
Popis podujatia: Aktivity pre deti a mládež organizované v spolupráci s MPSL v Starej Ľubovni Témou je podpora aktívneho trávenia voľného času počas prázdnin cez kultúrne a športové súťaže a aktivity.