Lampiónový sprievod

Typ podujatia:
spoločenské
Miesto podujatia:
Mesto Stará Ľubovňa
Dátum konania:
31.10.2017

Zodpovedná osoba: Paulína Vitovičová, CVČ Stará Ľubovňa

Pozdrav pre tých, ktorí už nie sú medzi nami.