Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z202108 10/14/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ, Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201919 11/8/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z202114 12/28/2021 Dodatok č.3 ku KLZ zo dňa 13.2.2017 ZPK, Kamenné pole3. LM    
Detail Contract Dodávateľská Z202115 12/28/2021 Dodatok č.4 k Rámcovej zmluve zo dňa 29.12.2015 ZPK, Kamenné pole3. LM    
Detail Contract Dodávateľská Z201712 10/2/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola, Za vodou 14,Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201714 11/8/2017 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Základná škola, Za vodou 14 , 064 01 Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201824 11/23/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná škola, Za vodou 14    
Detail Contract Dodávateľská Z201629 10/12/2016 Dohoda o vzájomnej spolupráci Základná škola Za Vodou 14   0.00  
Detail Contract Dodávateľská Z201630 10/12/2016 Dohoda o vzájomnej spolupráci Základná škola Podsadek 140   0.00  
Detail Contract Dodávateľská Z201628 10/12/2016 Dohoda o vzájomnej spolupráci Základná škola Levočská 6   0.00  
Detail Contract Dodávateľská Z201627 10/12/2016 Dohoda o vzájomnej spolupráci Základná škola Komenského 6   0.00  
Detail Invoice došlá 7210098734 2/20/2012 Finančné vysporiadanie za fakt. obdobie 1.1.2011-31.12.2011 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  153.26 EUR 
Detail Invoice došlá 7484908708 2/20/2012 Fa za elektrinu - 1.1.2012-29.2.2012 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  624.00 EUR 
Detail Contract Odberateľská 5100307224C 3/14/2012 Dodávka, distribúcia a prenos elektriny Východoslovenská energetika a.s. 36211222   
Detail Contract Odberateľská Z201503 2/18/2015 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z202101 2/25/2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny Výchdoslovenská energetika a.s. Košice    
Detail Contract Dodávateľská Z201820 9/13/2018 Zmluva o používaní a vydaní kariet VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava25    
Detail Contract Dodávateľská Z201524 12/29/2015 Zmluva o bežnom účte - zriadenie depozitu VÚB, a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z201607 3/8/2016 Zmluva o bežnom účte - projektový účet VÚB, a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z201642 12/15/2016 Zmluva o bežnom účte - depozit VÚB, a.s.    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist