Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z201603 1/31/2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s.   13.28 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201605 2/26/2016 Dodatok č. 3 k zmluve o správe majetku Mesta č. 2570/2002 Mesto Stará Ľubovňa   503,640.47 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201606 2/29/2016 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže Európa v škole, okresné kolo. Okresný úrad v Prešove    
Detail Contract Dodávateľská Z201607 3/8/2016 Zmluva o bežnom účte - projektový účet VÚB, a.s.    
Detail Invoice došlá 01/2016 1/31/2016 Zoznam faktúr za 01/2016 viď príloha    
Detail Invoice došlá 02/2016 2/29/2016 Zoznam faktúr za 02/2016 viď príloha    
Detail Invoice došlá 03/2016 3/31/2016 Zoznam faktúr za 03/2016 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201608 3/21/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR - kultúrne poukazy Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Detail Contract Dodávateľská Z201609 3/22/2016 Dohoda o spolupráci č. 20160322-01 Aktívny život, o.z.   0.00  
Detail Contract Dodávateľská Z201610 4/11/2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.   0.00  
Detail Invoice došlá 04/2016 5/2/2016 Zoznam faktúr za 04/2016 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201612 5/2/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov - garáž Slobyterm, spol. s r.o.   248.64 EUR 
Detail Invoice došlá 05/2016 5/31/2016 Zoznam faktúr za 05/2016 viď príloha    
Detail Invoice došlá 06/2016 6/30/2016 Zoznam faktúr za 06/2016 viď príloha    
Detail Invoice došlá 07/2016 7/31/2016 Zoznam faktúr za 07/2016 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201614 5/31/2016 Príkazná zmluva č. 2/2016 - činnosť projektového manažéra Alžbeta Selepová   240.00 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201615 5/31/2016 Príkazná zmluva č. 1/2016 - činnosť projektového manažéra JUDr. Lukáš Antoni   300.00 EUR 
Detail Contract Odberateľská Z201616 8/5/2016 Dohoda č. 133/2016/§54-CzKN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   8,213.19 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201617 9/7/2016 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania Obchodná akadémia Stará Ľubovňa   0.00  
Detail Contract Dodávateľská Z201618 9/13/2016 Príkazná zmluva č. 3/2016 - činnosť školiteľa Mgr. Lenka Vašková   80.00 EUR 
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist