Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z201820 9/13/2018 Zmluva o používaní a vydaní kariet VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava25    
Detail Contract Dodávateľská Z201821 9/13/2018 Dohoda č.135 Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z201819 9/10/2018 Dohoda o spolupráci Okresný úrad Prešov    
Detail Invoice došlá 08/2018 8/31/2018 Zoznam faktúr za 08 /2018 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201818 8/27/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie AVF AVF, Grőslingová 53, Bratislava    
Detail Invoice došlá 07/2018 7/31/2018 Zoznam faktúr za 07/2018 viď príloha    
Detail Contract Odberateľská Z201817 7/25/2018 Zmluva o poskytnutí služby Ľubovnianske múzeum-hrad    
Detail Invoice došlá 06/2018 6/30/2018 Zoznam faktúr za 06/2018 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201816 6/29/2018 Dohoda o poskytnutí fin.prostriedku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201814 6/14/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov LIVONEC SK, s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201815 6/14/2018 Dodatok k zmluve Prvá internetová, s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201812 6/13/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov MADE spol.s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201813 6/13/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov LIVONEC SK, s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201811 6/11/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR MK SR, Námestie SNP č.33, Bratislava    
Detail Contract Dodávateľská Z201810 6/7/2018 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s., Mlynské nivy44/2, BA    
Detail Invoice došlá 05/2018 5/31/2018 Zoznam faktúr za 05/2018 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201809 5/30/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava    
Detail Contract Dodávateľská Z201808 5/23/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk,s.r.o. Košice    
Detail Invoice došlá 04/2018 4/30/2018 Zoznam faktúr za 4/ 2018 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201807 4/26/2018 Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov Direct Parcel Distribution SK s.r.o.    
© 2023 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist