Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Invoice došlá 10/2019 10/31/2019 Zoznam faktúr za 10/2019 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201917 10/17/2019 Zmluva o dielo Daniel Šak    
Detail Contract Dodávateľská Z201918 10/17/2019 Zmluva o výkone osobnej asistencie NEM ADOM,Centrum Edukacji.Táňa Čandová    
Detail Invoice došlá 09/2019 9/30/2019 Zoznam faktúr za 09/2019 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201915 9/20/2019 Dohoda o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z201916 9/20/2019 Dohoda o spolupráci, koordinácií a organizovaní Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z201913 9/6/2019 Zmluva o dielo LH-MONT s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z201914 9/6/2019 Rámcová dohoda o partnerstve IUVENTA - Slov.inštitút mládeže    
Detail Invoice došlá 08/2019 8/31/2019 Zoznam faktúr za 08/2019 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201912 8/21/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Detail Contract Dodávateľská Z201911 8/8/2019 Kúpna zmluva O2    
Detail Invoice došlá 07/2019 7/31/2019 Zoznam faktúr za 07/2019 viď príloha    
Detail Invoice došlá 06/2019 6/30/2019 Zoznam faktúr za 06/2019 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201910 6/26/2019 Dohoda o poskytnutí príspevku Úrad práce, soc.vecí a rodiny    
Detail Contract Dodávateľská Z201909 6/14/2019 Dohoda o grante - Erasmus+ IUVENTA - Slov.inštitút mládeže    
Detail Contract Odberateľská Z201908 6/3/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Kresťanské spoločenstvo Poprad    
Detail Invoice došlá 05/2019 5/31/2019 Zoznam faktúr za 05/2019 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201907 5/29/2019 Zmluva o poskytnutí príspevku CLASS AGENCY, s.r.o.    
Detail Invoice došlá 04/2019 4/30/2019 Zoznam faktúr za 04/2019 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201906 4/15/2019 Zmluva o bežnom účte VÚB Banka, a.s.    
© 2023 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist