Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z202109 11/16/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov Horolezecký klub Vabec    
Detail Invoice došlá 10/2021 10/31/2021 Zoznam faktúr za 10/2021 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202108 10/14/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ, Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa    
Detail Invoice došlá 9/2021 9/30/2021 Zoznam faktúr za 9/2021 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202106 9/22/2021 Dohoda č.59- o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z202107 9/22/2021 Dohoda č. 74 o spolupráci, koordinácií a organizovaní Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z202105 9/8/2021 Zmluva o vyvesovaní plagátov Lukáš Kočnar- PRO-FACTOR    
Detail Invoice došlá 8/2021 8/31/2021 Zoznam faktúr za 8/2021 viď príloha    
Detail Invoice došlá 7/2021 7/31/2021 Zoznam faktúr za 7/2021 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202104 7/29/2021 Dohoda na podporu rozvoja ÚPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57    
Detail Contract Dodávateľská Z202103 7/2/2021 Dodatok k zmluve č.21 Lukáš Kočnar- PRO-FACTOR    
Detail Invoice došlá 6/2021 6/30/2021 Zoznam faktúr za 6/2021 viď príloha    
Detail Invoice došlá 5/2021 5/31/2021 Zoznam faktúr za 5/2021 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202102 4/30/2021 Dohoda o grante v rámci ERASMUS+ IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže    
Detail Invoice došlá 4/2021 4/30/2021 Zoznam faktúr za 4/2021 viď príloha    
Detail Invoice došlá 3/2021 3/31/2021 Zoznam faktúr za 3/2021 viď príloha    
Detail Invoice došlá 2/2021 2/28/2021 Zoznam faktúr za 2/2021 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202101 2/25/2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny Výchdoslovenská energetika a.s. Košice    
Detail Invoice došlá 1/2021 1/31/2021 Zoznam faktúr za 1/2021 viď príloha    
Detail Invoice došlá 12/2020 12/31/2020 Zoznam faktúr za 12/2020 viď príloha    
© 2023 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist