Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z202114 12/28/2021 Dodatok č.3 ku KLZ zo dňa 13.2.2017 ZPK, Kamenné pole3. LM    
Detail Contract Dodávateľská Z202115 12/28/2021 Dodatok č.4 k Rámcovej zmluve zo dňa 29.12.2015 ZPK, Kamenné pole3. LM    
Detail Contract Dodávateľská Z202112 12/3/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z AVF Audiovizuálny fond, Bratislava    
Detail Invoice došlá 11/2021 11/30/2021 Zoznam faktúr za 11/2021 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202111 11/29/2021 Dodatok k poistnej zmluve Union posťovňa, a.s.   141.84 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z202110 11/22/2021 Zmluva o spolupráci Mužská spevácka skupina    
Detail Contract Dodávateľská Z202109 11/16/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov Horolezecký klub Vabec    
Detail Invoice došlá 10/2021 10/31/2021 Zoznam faktúr za 10/2021 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202108 10/14/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ, Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa    
Detail Invoice došlá 9/2021 9/30/2021 Zoznam faktúr za 9/2021 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202106 9/22/2021 Dohoda č.59- o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z202107 9/22/2021 Dohoda č. 74 o spolupráci, koordinácií a organizovaní Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z202105 9/8/2021 Zmluva o vyvesovaní plagátov Lukáš Kočnar- PRO-FACTOR    
Detail Invoice došlá 8/2021 8/31/2021 Zoznam faktúr za 8/2021 viď príloha    
Detail Invoice došlá 7/2021 7/31/2021 Zoznam faktúr za 7/2021 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202104 7/29/2021 Dohoda na podporu rozvoja ÚPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57    
Detail Contract Dodávateľská Z202103 7/2/2021 Dodatok k zmluve č.21 Lukáš Kočnar- PRO-FACTOR    
Detail Invoice došlá 6/2021 6/30/2021 Zoznam faktúr za 6/2021 viď príloha    
Detail Invoice došlá 5/2021 5/31/2021 Zoznam faktúr za 5/2021 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202102 4/30/2021 Dohoda o grante v rámci ERASMUS+ IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže    
© 2023 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist