Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z202206 1/27/2022 Príkazná zmluva Barbora Zichová    
Detail Contract Dodávateľská Z202202 1/21/2022 Zmluva o spolupráci podľa §269 Folklórny súbor STAROĽUBOVŇAN    
Detail Contract Dodávateľská Z202203 1/21/2022 Zmluva o spolupráci podľa §269 OZ VRCHOVINA-PFĽO    
Detail Contract Dodávateľská Z202204 1/21/2022 Dodatok č.2-k zmluve č.46/2016 SLOBYTERM , spol.s.r.o.    
Detail Contract Dodávateľská Z202201 1/17/2022 DOHODA O SPOLUPRÁCI,KOORDINÁCIÍ A ORGANIZOVANÍ SÚŤAŽÍ Regionálny úrad ŠS Prešov    
Detail Invoice došlá 12/2021 12/31/2021 Zoznam Faktúr za 12/2021 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202113 12/28/2021 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie-AVF667/2020-9/2.3 Audiovizuálny fond, Bratislava    
Detail Contract Dodávateľská Z202114 12/28/2021 Dodatok č.3 ku KLZ zo dňa 13.2.2017 ZPK, Kamenné pole3. LM    
Detail Contract Dodávateľská Z202115 12/28/2021 Dodatok č.4 k Rámcovej zmluve zo dňa 29.12.2015 ZPK, Kamenné pole3. LM    
Detail Contract Dodávateľská Z202112 12/3/2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z AVF Audiovizuálny fond, Bratislava    
Detail Invoice došlá 11/2021 11/30/2021 Zoznam faktúr za 11/2021 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202111 11/29/2021 Dodatok k poistnej zmluve Union posťovňa, a.s.   141.84 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z202110 11/22/2021 Zmluva o spolupráci Mužská spevácka skupina    
Detail Contract Dodávateľská Z202109 11/16/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov Horolezecký klub Vabec    
Detail Invoice došlá 10/2021 10/31/2021 Zoznam faktúr za 10/2021 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202108 10/14/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ, Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa    
Detail Invoice došlá 9/2021 9/30/2021 Zoznam faktúr za 9/2021 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202106 9/22/2021 Dohoda č.59- o spolupráci, koordinácií a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z202107 9/22/2021 Dohoda č. 74 o spolupráci, koordinácií a organizovaní Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z202105 9/8/2021 Zmluva o vyvesovaní plagátov Lukáš Kočnar- PRO-FACTOR    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist