Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z202002 2/17/2020 DODATOK K LIC.ZMLUVE č.U1529/2013 MADE spol s.r.o.    
Detail Invoice došlá 1/2020 1/31/2020 Zoznam faktúr za 1/2020 viď príloha    
Detail Invoice došlá 2/2020 2/29/2020 Zoznam faktúr za 2/2020 viď príloha    
Detail Invoice došlá 3/2020 3/31/2020 Zoznam Faktúr za 03/2020 viď príloha    
Detail Invoice došlá 4/2020 4/30/2020 Zoznam faktúr za 04/2020 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202003 5/15/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov Neformálna skupina    
Detail Invoice došlá 5/2020 5/31/2020 Zoznam faktúr za 05/2020 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202004 6/18/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo kultúry SR    
Detail Contract Dodávateľská Z202005 6/19/2020 Dodatok č .1 k zmluve o dodávke plynu SPP    
Detail Contract Dodávateľská Z202006 6/19/2020 Zmluva o vypožičiavaní filmových nosičov Forum Film Slovakia, s.r.o.    
Detail Invoice došlá 6/2020 6/30/2020 Zoznam faktúr za 06/2020 viď príloha    
Detail Invoice došlá 7/2020 7/31/2020 Zoznam faktúr za 07/2020 viď príloha    
Detail Invoice došlá 8/2020 8/31/2020 Zoznam faktúr za 08/2020 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202007 9/16/2020 Dodatok k zmluve a k dohode Livonec SK,s.r.o. odštepný závod Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z202008 9/23/2020 Zmluva o dodávke plynu SPP    
Detail Contract Dodávateľská Z202009 9/23/2020 Dohoda č.162 o spolupráci a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z202010 9/23/2020 Dohoda č.110 o spolupráci a organizovaní súťaží Okresný úrad Prešov    
Detail Contract Dodávateľská Z202011 9/28/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie Audiovizuálny fond    
Detail Contract Dodávateľská Z202012 10/1/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov Materská škola vsetínska, Stará Ľubovňa    
Detail Invoice došlá 9/2020 9/30/2020 Zoznam faktúr za 9/2020 viď príloha    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist