Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z202013 10/1/2020 Podpora návštevnosti na slov. kinematografické diela Audiovizuálny fond    
Detail Contract Dodávateľská Z202014 10/20/2020 Zmluva o bežnom účte VÚB, a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z202015 10/29/2020 Zmluva o servisnej starostlivosti Flex CBC Slovakia s.r.o.    
Detail Invoice došlá 10/2020 10/31/2020 Zoznam faktúr za 10/2020 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202016 11/30/2020 Zmluva O poskytnutí dotácie Audiovizuálny fond    
Detail Contract Dodávateľská Z202017 12/1/2020 Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z202018 12/1/2020 Zmluva o nájme Horolezecký klub VABEC    
Detail Invoice došlá 11/2020 11/30/2020 Zoznam faktúr za 11/2020 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202019 12/16/2020 Zmluva o bežnom účte VÚB, a.s.    
Detail Invoice došlá 12/2020 12/31/2020 Zoznam faktúr za 12/2020 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202101 2/25/2021 Zmluva o združenej dodávke elektriny Výchdoslovenská energetika a.s. Košice    
Detail Invoice došlá 2/2021 2/28/2021 Zoznam faktúr za 2/2021 viď príloha    
Detail Invoice došlá 3/2021 3/31/2021 Zoznam faktúr za 3/2021 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202102 4/30/2021 Dohoda o grante v rámci ERASMUS+ IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže    
Detail Invoice došlá 4/2021 4/30/2021 Zoznam faktúr za 4/2021 viď príloha    
Detail Invoice došlá 5/2021 5/31/2021 Zoznam faktúr za 5/2021 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z202103 7/2/2021 Dodatok k zmluve č.21 Lukáš Kočnar- PRO-FACTOR    
Detail Contract Dodávateľská Z202104 7/29/2021 Dohoda na podporu rozvoja ÚPSVaR Stará Ľubovňa, Farbiarska 57    
Detail Invoice došlá 6/2021 6/30/2021 Zoznam faktúr za 6/2021 viď príloha    
Detail Invoice došlá 7/2021 7/31/2021 Zoznam faktúr za 7/2021 viď príloha    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist