Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Invoice došlá 8/2022 11/16/2022 Zoznam faktúr za 8/2022 viď príloha    
Detail Invoice došlá 9/2022 11/16/2022 Zoznam faktúr za 9/2022 viď príloha    
Detail Invoice došlá 10/2022 11/16/2022 Zoznam faktúr za 10/2022 viď príloha    
Detail Invoice došlá 11/2022 12/14/2022 Zoznam faktúr za 11/2022 viď príloha    
Detail Invoice došlá 12/2022 1/19/2023 Zoznam faktúr za 12/2022 viď príloha    
Detail Invoice došlá 1/2023 3/22/2023 Zoznam faktúr za 1/2023 viď príloha    
Detail Invoice došlá 2/2023 3/22/2023 Zoznam faktúr za 2/2023 viď príloha    
Detail Invoice došlá 3/2023 4/5/2023 Zoznam faktúr za 3/2023 viď príloha    
Detail Invoice došlá 4/2023 5/16/2023 Zoznam faktúr za 4/2023 viď príloha    
Detail Invoice došlá 5/2023 6/8/2023 Zoznam faktúr za 5/2023 viď príloha    
Detail Invoice došlá 6/2023 7/3/2023 Zoznam faktúr za 6/2023 viď príloha    
Detail Invoice došlá 7/2023 8/9/2023 Zoznam faktúr za 7/2023 viď príloha    
Detail Invoice došlá 8/203 9/8/2023 Zoznam faktúr za 8/2023 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201613 5/17/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR SR na rok 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov 00151866  8,000.00 EUR 
Detail Contract Odberateľská 4/2003 2/23/2012 Používanie uzamykateľného poštového priečinka na pošte Slovenská pošta, štátny podnik 17056420   
Detail Contract Odberateľská 11-37609 2/21/2012 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Union poisťovňa, a.s. 31322051   
Detail Contract Odberateľská 11-44763 2/21/2012 Poistenie majetku Union poisťovňa, a.s. 31322051   
Detail Invoice došlá 201064 2/20/2012 Odvod za zapožičanie filmu Mrcha učiteľka ita agentúra, s.r.o. 31345506  7.20 EUR 
Detail Invoice došlá 201117 2/20/2012 Odvod za zapožičanie filmu Šmolkovia ita agentúra, s.r.o. 31345506  47.88 EUR 
Detail Invoice došlá 201223 2/20/2012 Odvod za zapožičanie filmu Arthur zachráni vianoce ita agentúra, s.r.o. 31345506  7.92 EUR 
© 2023 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist