Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Odberateľská Z201513 8/27/2015 Zmluva o úrazovom poistení - dobrovoľnícka činnosť Komunálna poisťovňa, a.s.   13.28 EUR 
Detail Contract Odberateľská Z201514 8/31/2015 Zmluva o poskytovaní služieb Livonec, s.r.o.   54.00 EUR 
Detail Contract Odberateľská Z201515 9/11/2015 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného a krajského kola žiakov... Okresný úrad v Prešove    
Detail Contract Odberateľská Z201518 10/13/2015 Dodatok č. 2 k zmluve o správe majetku Mesta Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Contract Odberateľská Z201516 10/1/2015 Dohoda o zabezpečení praxe žiakov Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa   0.00  
Detail Contract Odberateľská Z201517 10/9/2015 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží Okresný úrad v Prešove    
Detail Contract Dodávateľská Z201519 10/19/2015 Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností LIVONEC SK, s.r.o.    
Detail Invoice došlá 08/2015 8/31/2015 Zoznam faktúr za 08/2015 viď príloha    
Detail Invoice došlá 09/2015 9/30/2015 Zoznam faktúr za 09/2015 viď príloha    
Detail Contract Odberateľská Z201520 10/22/2015 Dohoda č. 15/38/50J/35 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   3,886.56 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201521 11/16/2015 Digitalizácia kina Tatra v Starej Ľubovni Audiovizuálny fond    
Detail Contract Dodávateľská Z201522 11/20/2015 Dohoda č. 198/2015/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní okresného kola žiakov a... Okresný úrad v Prešove    
Detail Contract Odberateľská Z201523 11/27/2015 Dohoda č. 38/2015/§54-ŠnZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201524 12/29/2015 Zmluva o bežnom účte - zriadenie depozitu VÚB, a.s.    
Detail Invoice došlá 10/2015 10/31/2015 Zoznam faktúr za 10/2015 viď príloha    
Detail Invoice došlá 11/2015 11/30/2015 Zoznam faktúr za 11/2015 viď príloha    
Detail Invoice došlá 12/2015 12/31/2015 Zoznam faktúr za 12/2015 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201601 1/26/2016 Dohoda č. 16/38/52A/23 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201602 1/27/2016 Dohoda č. 16/38/010/5 aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201604 2/4/2016 Dohoda č. 14/2016/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží regionálneho kola... Okresný úrad v Prešove    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist