Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Dodávateľská Z201607 3/8/2016 Zmluva o bežnom účte - projektový účet VÚB, a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z201606 2/29/2016 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže Európa v škole, okresné kolo. Okresný úrad v Prešove    
Detail Invoice došlá 02/2016 2/29/2016 Zoznam faktúr za 02/2016 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201605 2/26/2016 Dodatok č. 3 k zmluve o správe majetku Mesta č. 2570/2002 Mesto Stará Ľubovňa   503,640.47 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201604 2/4/2016 Dohoda č. 14/2016/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží regionálneho kola... Okresný úrad v Prešove    
Detail Contract Dodávateľská Z201603 1/31/2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s.   13.28 EUR 
Detail Invoice došlá 01/2016 1/31/2016 Zoznam faktúr za 01/2016 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201602 1/27/2016 Dohoda č. 16/38/010/5 aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201601 1/26/2016 Dohoda č. 16/38/52A/23 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Invoice došlá 12/2015 12/31/2015 Zoznam faktúr za 12/2015 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201524 12/29/2015 Zmluva o bežnom účte - zriadenie depozitu VÚB, a.s.    
Detail Invoice došlá 11/2015 11/30/2015 Zoznam faktúr za 11/2015 viď príloha    
Detail Contract Odberateľská Z201523 11/27/2015 Dohoda č. 38/2015/§54-ŠnZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Dodávateľská Z201522 11/20/2015 Dohoda č. 198/2015/OS o spolupráci, koordinácii a organizovaní okresného kola žiakov a... Okresný úrad v Prešove    
Detail Contract Dodávateľská Z201521 11/16/2015 Digitalizácia kina Tatra v Starej Ľubovni Audiovizuálny fond    
Detail Invoice došlá 10/2015 10/31/2015 Zoznam faktúr za 10/2015 viď príloha    
Detail Contract Odberateľská Z201520 10/22/2015 Dohoda č. 15/38/50J/35 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   3,886.56 EUR 
Detail Contract Dodávateľská Z201519 10/19/2015 Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností LIVONEC SK, s.r.o.    
Detail Contract Odberateľská Z201518 10/13/2015 Dodatok č. 2 k zmluve o správe majetku Mesta Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Contract Odberateľská Z201517 10/9/2015 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží Okresný úrad v Prešove    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist