Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Invoice došlá 09/2015 9/30/2015 Zoznam faktúr za 09/2015 viď príloha    
Detail Contract Odberateľská Z201515 9/11/2015 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného a krajského kola žiakov... Okresný úrad v Prešove    
Detail Contract Odberateľská Z201514 8/31/2015 Zmluva o poskytovaní služieb Livonec, s.r.o.   54.00 EUR 
Detail Invoice došlá 08/2015 8/31/2015 Zoznam faktúr za 08/2015 viď príloha    
Detail Contract Odberateľská Z201513 8/27/2015 Zmluva o úrazovom poistení - dobrovoľnícka činnosť Komunálna poisťovňa, a.s.   13.28 EUR 
Detail Invoice došlá 07/2015 7/31/2015 Zoznam faktúr za 07/2015 viď príloha    
Detail Contract Odberateľská Z201512 7/30/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže    
Detail Contract Odberateľská Z201511 7/27/2015 Darovacia zmluva Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.    
Detail Contract Odberateľská Z201510 7/24/2015 Zmluva o dielo - digitalizácia KINO AudioMaster s.r.o.    
Detail Contract Odberateľská Z201509 7/6/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Invoice došlá 06/2015 6/30/2015 Zoznam faktúr za 06/2015 viď príloha    
Detail Contract Odberateľská Z201508 6/15/2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Invoice došlá 05/2015 5/31/2015 Zoznam faktúr za 05/2015 viď príloha    
Detail Invoice došlá 04/2015 4/30/2015 Zoznam faktúr za 04/2015 viď príloha    
Detail Invoice došlá 03/2015 3/31/2015 Zoznam faktúr za 03/2015 viď príloha    
Detail Contract Dodávateľská Z201507 3/16/2015 Dohoda o hmotnej zodpovednosti Mgr. Darina Melegová    
Detail Contract Dodávateľská Z201506 3/6/2015 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní Okresný úrad v Prešove    
Detail Invoice došlá 02/2015 2/28/2015 Zoznam faktúr za 02/2015 viď príloha    
Detail Contract Odberateľská Z201503 2/18/2015 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z201504 2/18/2015 Dohoda o hmotnej zodpovednosti Peter Varchola    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist