Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Invoice došlá 2128021722 2/20/2012 Predplatné za rok 2011 - Finančný spravodajca r. 2011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.   21.37 EUR 
Detail Invoice došlá 01/2015 1/31/2015 Zoznam faktúr za 01/2015 viď príloha    
Detail Invoice došlá 02/2015 2/28/2015 Zoznam faktúr za 02/2015 viď príloha    
Detail Invoice došlá 03/2015 3/31/2015 Zoznam faktúr za 03/2015 viď príloha    
Detail Invoice došlá 04/2015 4/30/2015 Zoznam faktúr za 04/2015 viď príloha    
Detail Invoice došlá 05/2015 5/31/2015 Zoznam faktúr za 05/2015 viď príloha    
Detail Invoice došlá 06/2015 6/30/2015 Zoznam faktúr za 06/2015 viď príloha    
Detail Invoice došlá 07/2015 7/31/2015 Zoznam faktúr za 07/2015 viď príloha    
Detail Contract Odberateľská Z201501 1/14/2015 Zmluva o vzájomnej spolupráci Asociácia slovenských filmových klubov    
Detail Contract Odberateľská Z201502 1/27/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z FP Audiovizuálneho fondu Audiovizuálny fond    
Detail Contract Odberateľská Z201503 2/18/2015 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z201504 2/18/2015 Dohoda o hmotnej zodpovednosti Peter Varchola    
Detail Contract Dodávateľská Z201505 2/18/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Metodicko-pedagogické centrum    
Detail Contract Dodávateľská Z201506 3/6/2015 Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní Okresný úrad v Prešove    
Detail Contract Dodávateľská Z201507 3/16/2015 Dohoda o hmotnej zodpovednosti Mgr. Darina Melegová    
Detail Contract Odberateľská Z201508 6/15/2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Contract Odberateľská Z201509 7/6/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Stará Ľubovňa    
Detail Contract Odberateľská Z201510 7/24/2015 Zmluva o dielo - digitalizácia KINO AudioMaster s.r.o.    
Detail Contract Odberateľská Z201511 7/27/2015 Darovacia zmluva Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.    
Detail Contract Odberateľská Z201512 7/30/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist