Public register of customer relations

   Type Contract Number Date Publication Contract Name Partner Company ID Price
Detail Contract Odberateľská 13/2011 2/20/2012 Parkovacie miesto pre motorové vozidlo a prívesný vozík SLOBYTERM, spol. s r.o. 31719104   
Detail Contract Odberateľská 9000514 2/21/2012 Zabezpečenie poskytovania stravovania Vasa stravovacia spol. s r.o. 35683813   
Detail Contract Odberateľská 11-37609 2/21/2012 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Union poisťovňa, a.s. 31322051   
Detail Contract Odberateľská 11-44763 2/21/2012 Poistenie majetku Union poisťovňa, a.s. 31322051   
Detail Contract Odberateľská 1.3.2009 2/21/2012 Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti tech. zariadení elektrických LIVONEC, s.r.o. 31730671   
Detail Contract Odberateľská 0700304 2/23/2012 Dátové služby Prvá internetová 36515892   
Detail Contract Odberateľská 3.12.2007 2/23/2012 Zmluva o udržiavaní DNS záznamu domény druhej úrovne a poskytnutí WEB priestoru a mailu pre... Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Detail Contract Odberateľská 9.11.2007 2/23/2012 Zmluva o upgrade webovej prezentácie www.cvc.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Detail Contract Odberateľská 0238121 2/23/2012 Zmluva o pripojení ISDN a poskytovanie s tým súvisiacich služieb Slovenské Telekomunikácie 35851244   
Detail Contract Odberateľská A3481396 2/23/2012 Zmluva o pripojení Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Contract Odberateľská 4/2003 2/23/2012 Používanie uzamykateľného poštového priečinka na pošte Slovenská pošta, štátny podnik 17056420   
Detail Contract Odberateľská 780/04/PO/234/35 2/24/2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36485250   
Detail Contract Odberateľská 5100307224C 3/14/2012 Dodávka, distribúcia a prenos elektriny Východoslovenská energetika a.s. 36211222   
Detail Contract Odberateľská 28.2.2008 3/14/2012 Vývoz a zneškodňovanie odpadov EKOS. spol. s r.o. 36168475   
Detail Contract Odberateľská 005/06 3/14/2012 Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov EKOS. spol. s r.o. 36168475   
Detail Contract Odberateľská 1.10.2008 3/14/2012 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Contract Odberateľská Z201501 1/14/2015 Zmluva o vzájomnej spolupráci Asociácia slovenských filmových klubov    
Detail Contract Odberateľská Z201502 1/27/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z FP Audiovizuálneho fondu Audiovizuálny fond    
Detail Contract Odberateľská Z201503 2/18/2015 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.    
Detail Contract Dodávateľská Z201504 2/18/2015 Dohoda o hmotnej zodpovednosti Peter Varchola    
© 2024 | Centrum voľného času | SiteMap  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist