Beseda o Európskom parlamente a EU - 27.9.2023

27. septembra 2023 sme mali tú česť privítať výnimočnú návštevu. Besedu o Európskom parlamente a EU, ktorej sa zúčastnil Mládežnícky parlament spoločne s reprezentantmi zo všetkých stredných škôl v Starej Ľubovni, viedli Natália Šťastná a Jan Pátek z Kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave. Natálie Šťastná pracuje v Styčnej kancelárií Europarlamentu v Bratislave, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie komunikačných činností inštitúcie na miestnej úrovni. Zameriavajú sa na posilňovanie informovanosti občanov o vplyve Európskeho parlamentu na ich každodenný život a ich podnecovanie k účasti na európskom demokratickom procese. Bola to tak skvelá príležitosť pre študentov zistiť toho viac o fungovaní EU a v následnej diskusii získať odpovede na všetko, čo ich v tomto smere zaujímalo.

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist