VoSoTros - 1.1.2021 – 31.12.2022

Názov projektu:
 

Volunteering creates Social Transformation - VoSoTros - Dobrovoľníctvo vytvára priestor pre sociálnu transformáciu 1.1.2021 – 31.12.2022

Cieľ projektu:

Podporiť dobrovoľníctvo, navrhnúť metodiku, formy práce s dobrovoľníkmi, porovnávať možnosti a systémy práce s dobrovoľníctvom a vytvoriť metodiku, ktorú budú vedieť využiť organizácie pracujúce s dobrovoľníctvom

Partneri:

Centres d’Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active, CEMÉA – Francúzsko
Volonteurope  – Belgicko
Asociaţia EIVA Arad - Rumunsko
Clube Intercultural Europeu – Portugalsko
Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas – Španielsko
Centro di Servizio per il Volontariato, CSV LAZIO - Taliansko
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych – Poľsko
Centrum voľného času, CVČ Stará Ľubovňa - Slovensko

Účastníci:

Pracovníci s mládežou, dobrovoľníkmi, koordinátori aktivít v oblasti dobrovoľníctva a voľného času. Tréneri, školitelia a mentori v oblasti dobrovoľníctva.