COVID-19

OZNAM PRE RODIČOV

Podľa Covid automatu sa okres Stará Ľubovňa nachádza od 18.10.2021  III. stupni ohrozenia (čierna farba). Po zhodnotení situácie a na základe dostupného  školského semaforu,  Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 18.10.2021  až do odvolania kolektívne – skupinové záujmové útvary prechádzajú na dištančnú formu. Pokyny k individuálnej výučbe – prezenčne obdržia členovia záujmových útvarov individuálne prostredníctvom emailu od vedúcich krúžkov.
O obnovení činnosti Vás budeme včas informovať ! 

PhDr. Marta Hanečáková, PhDr., riaditeľka CVČ

K stiahnutiu