Incubator for young people - Inkubátor pre mladých ľudí 1.1.2021 – 31.8.2023

Cieľ projektu:

Splnomocniť mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov prostredníctvom vytvárania projektov miestnych komunít, ktoré im dajú zodpovednosť za spoločné hľadanie riešení v oblastiach s ekonomickými a sociálnymi ťažkosťami. Projekt spojí mladých ľudí, ktorí majú motiváciu a záujem o vytvorenie projektu pre svoju miestnu komunitu alebo ktorí majú predstavu o projekte, ale nevedia, ako ho realizovať. Celkovo bude na projekte pracovať 80 mladých ľudí v štyroch rôznych fázach projektu. Projekty mladých ľudí budú musieť zodpovedať konkrétnym potrebám miestnych spoločenstiev a očakávame, že prispejú k revitalizácii oblastí, a tým vyvolajú zmenu, ktorá sa prejaví miestnym obyvateľom.

Partneri:

Petrklíč help – Česká republika - https://petrklichelp.cz/probihajici-projekty/incubator-for-young-people/
Centrum voľného času Stará Ľubovňa - Slovensko
Eesti People to People - Estónsko
Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku - Poľsko

Účastníci:

Mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov. Miestna komunita obyvateľov v mestách zapojených partnerov.

 

© 2023 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist