Incubator for young people - Inkubátor pre mladých ľudí 1.1.2021 – 31.8.2023

Cieľ projektu:

Splnomocniť mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov prostredníctvom vytvárania projektov miestnych komunít, ktoré im dajú zodpovednosť za spoločné hľadanie riešení v oblastiach s ekonomickými a sociálnymi ťažkosťami. Projekt spojí mladých ľudí, ktorí majú motiváciu a záujem o vytvorenie projektu pre svoju miestnu komunitu alebo ktorí majú predstavu o projekte, ale nevedia, ako ho realizovať. Celkovo bude na projekte pracovať 80 mladých ľudí v štyroch rôznych fázach projektu. Projekty mladých ľudí budú musieť zodpovedať konkrétnym potrebám miestnych spoločenstiev a očakávame, že prispejú k revitalizácii oblastí, a tým vyvolajú zmenu, ktorá sa prejaví miestnym obyvateľom.

Partneri:

Petrklíč help – Česká republika - https://www.petrklichelp.cz/cs/projekty/o-projektu-3/
Centrum voľného času Stará Ľubovňa - Slovensko
Eesti People to People - Estónsko
Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku - Poľsko

Účastníci:

Mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov. Miestna komunita obyvateľov v mestách zapojených partnerov.

 

K stiahnutiu

Študijná návšteva – Inkubátor pre mladých ľudí 11.4. – 17.4.2023 Stará Ľubovňa

Cieľom študijnej návštevy bolo poskytnúť inšpiráciu, motiváciu a príklady dobrej praxe ako z jednoduchého nápadu môže vzniknúť veľký podnik. Navštívili sme viaceré lokality, kde nám ich majitelia či správcovia porozprávali o prekážkach, ktoré museli prekonať, čo všetko do svojho projektu dali a čo si z neho odniesli. Študijnej návštevy sa zúčastnili mladí ľudia z Česka, Estónska, Poľska a Slovenska. https://www.youtube.com/watch?v=UoDerBo5ki4

Projektové stretnutie 12.8. – 13.8.2023 Stará Ľubovňa

Projektové stretnutie partnerov bolo zamerané na prínos projektu pre mladých ľudí, prezentácia iniciatívy mladých ľudí, námety do ďalších projektov ako aj hodnotenie úloh, ktoré boli zadané na stretnutí v dňoch 11. – 17.4.2023

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist