Run4Forest - podporený Európskym zborom solidarity

Termín realizácie: 1.6.2022 – 31.5.2023

Cieľ projektu: Čo vlastne znamená pojem udržateľný rozvoj? Aj my sami sa nad tým zamýšľame a chceme lepšie poznať a hlbšie sa zoznámiť s problematikou trvalo udržateľného rozvoja, pretože sa to týka našej budúcnosti. Realizáciou projektu si mladí ľudia zapojení do projektu vyskúšali, aké je byť zodpovedným, disciplinovaným, samostatným a hlavne plniť si sny a podporiť dobrovoľníctvo v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Začali jednoduchou aktivitou - urobiť niečo pre zdravie a les.  Cieľom bolo vyskúšať si niečo nové ale hlavne urobiť niečo pre zdravie ale aj prírodu. Pracovný tím v zložení Gabriel Podolinský Roland Urban, Adrian Jacko, Benjamín Konkoľ, Ema Kollárová a Paľo Vybíra odprezentoval  myšlienku Run4Forest rovesníkom cieľom Behu pre les nebolo získať prvenstvo, ale behom podporiť starostlivosť o les a vysadiť nové stromčeky. V spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š .p. OZ Prešov LS Sabinov za každého bežca bol vysadený jeden stromček. Prvý impulz bol v roku 2021, následne sa tím mladých ľudí rozhodol prvotný návrh rozšíriť o ďalšie aktivity a začali sa venovať otázke trvalo udržateľného rozvoja  dlhodobejšie.

     Ambasádorkou behu bola Júlia Batmendijnová, slovenská ultrabežkyňa rodáčka z nášho mesta, ktorá podporila v myšlienka venovať viac času tomu, čo nás baví a zároveň čo prináša úžitok aj iným ľuďom. Podpornými aktivitami bola realizácia náučných tabúľ v lesoparku, vytvorenie priestoru pre stretnutia, aktivity pre žiakov ZŠ v rámci Dňa Zeme, prednášky na tému trvalo udržateľného rozvoja. Benefity z projektu sú pre všetkých, ktorí žijú v našom meste – beh je určený amatérom bežcom, žiakom ZŠ, SŠ, mládeži, ktorá žije v našom meste a rodičov s deťmi. Princíp udržateľnosti a dobrovoľníctva sa prejavuje hlavne v udržateľnosti projektu na základe dobrovoľníckych aktivít pre občanov nášho mesta, podpora starostlivosti o zeleň a vzdelávacie aktivity pre rovesníkov a žiakov ZŠ.

Pracovný tím: Gabriel Podolinský Roland Urban, Adrian Jacko, Benjamín Konkoľ, Ema Kollárová, Paľo Vybíral, Za CVČ Tomáš Sura, tútorka projektu Laura Urbanová

Spolupracujúce organizácie: 
Mládežnícky parlament mesta Stará Ľubovňa
Mesto Stará Ľubovňa
Centrum voľného času Stará Ľubovňa
Lesy Slovenskej republiky š.p. OZ Prešov, LS Sabinov
EKOS Stará Ľubovňa

 

Aktivity projektu 
(kliknutím na aktivitu získate viac informácií)

 

Stretnutia pracovného tímu

Run4Forest – Beh pre les rok 2022, 2023

 Výsadba stromčekov

 Príprava dokumentácie k náučnému chodníku

 Aktivity pre deti a mládež v meste Stará Ľubovňa

 Dobrovoľnícka činnosť pre čisté mesto  

 

 

 

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist