Aktivity pre deti a mládež v meste Stará Ľubovňa

V priebehu roka boli zrealizovali aktivity zamerané na podporu ochrany lesa, lesných zvierat. Vytvorili sme interaktívnu hru ACTION BOUND, do ktorej sa zapojilo 10 – trojčlenných skupín deti ZŠ. Uskutočnili sme jedno školenie, kde sa prezentovali aktivity zrealizované v priebehu rokov 2022 – 2023. Predstavili sme návrh náučného chodníka, ktorý bude zapracovaný do spoločného projektu Mesta Stará Ľubovňa.

14.3.2023 v spolupráci s Klub detí a mládeže s environmentálnym zameraním pre školy boli zrealizované prednášky na tému les nie je smetisko s využitím náučnej tabule.

19.-20.5.2023 sa stretli realizátori projektu s členmi Mládežníckeho parlamentu, kde prezentovali zrealizované aktivity a návrh na náučný chodník, ktorý bude zapracovaný do spoločného projektu Mesta Stará Ľubovňa.

22.4.2023 v rámci Dňa Zeme sme predstavili nami vyrobenú informačnú tabuľu LES NIE JE SMETISKO, tabuľa je prenosná a môžu ju využívať aj ďalšie inštitúcie, ktoré budú mať záujem. nie je smetisko

25.5.2023 V spolupráci s Ľubovnianskou knižnicou, CVČ sme prispeli k realizácií projektu vyhláseným Národným lesníckym centrom. Témou boli Tajomstvá lesa, o jednom z nich sa deti dozvedeli z rozprávky Prečo hlucháň Ranostaj stáva v lese ako prvý. Okrem tajomstiev lesa sme prezentovali aj lesné hry. Aktivity sa realizovali priestoroch klubovne, knižnice a v prostredí lesa.

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist