FRESH - Medzinárodná výmena ČR – SR na Slovensku júl 2021 Stará Ľubovňa

Cieľ výmeny:

Naučiť účastníkov pochopiť význam mediálnej gramotnosti, zlepšiť ich kritické myslenie, naučiť ich selektovať informácie a vedieť prezentovať vlastný názor. Poznať a vedieť rozpoznať tipy či triky, ktoré používajú média pri šírení informácií. Vedieť sa zorientovať v zdrojoch informácií a pochopiť význam médií a ich vplyv na tvorbu spoločenského názoru. Získať kompetencie a osvojiť si metódy, ktoré sa využívajú v médiách. Samostatne viesť aktivity a zdieľať vlastné skúsenosti týkajúce sa vplyvu médií.

Partneri:

Vidiecka asociácia mládeže – Slovensko
Centrum voľného času Stará Ľubovňa – Slovensko
RADKA z. s  - Česká republika

Účastníci:

Mládež a mladí ľudia, aktívny dobrovoľníci z organizácií, ktoré pracujú s mládežou. Tiež ľudia zo znevýhodnených skupín.