Kalendár podujatí

 • Štartujeme

  24.9.2019
  Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa
  výchova Kino Tatra Stará Ľubovňa
 • Ľubovnianske strašidlá

  26.9.2019
  Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa
  zábava Mesto Stará Ľubovňa
 • FGC TOUR

  1.10.2019
  Zodpovedná osoba: PhDr. Marta Hanečáková, PhD., CVČ Stará Ľubovňa a Martin Barnovský
  prezentácia Centrum voľného času Stará Ľubovňa
 • Cezpoľný beh - okresné kolo

  3.10.2019
  Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa
  šport
 • Cyklostopy

  4.10.2019 - 6.10.2019
  šport
 • Cezpoľný beh - krajské kolo

  8.10.2019
  Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa
  šport
 • Medzinárodná výmena mládeže - NEVER GIVE UP

  16.10.2019 - 22.10.2019
  Zodpovedná osoba: Paulína Vitovičová, Kristína Poperníková, CVČ Stará Ľubovňa
  prezentácia
 • Lampiónový sprievod

  31.10.2019
  Zodpovedná osoba: Paulína Vitovičová, pracovníčka CVČ
  spoločenské Mesto Stará Ľubovňa
 • Vŕbová píšťalka

  14.11.2019
  Zodpovedná osoba: Mgr. Pacoltová Veronika, CVČ Stará Ľubovňa
  kultúra Centrum voľného času Stará Ľubovňa
 • Majstrovstvá okresu v bleskovom šachu

  21.11.2019
  Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa
  šport Centrum voľného času Stará Ľubovňa
 • KILO

  26.11.2019 - 4.12.2019
  Zodpovedná osoba: PhDr. Marta Hanečáková, PhD., CVČ Stará Ľubovňa a MPSL
  charita Mesto Stará Ľubovňa
 • Na Ondreja

  28.11.2019
  zábava
 • Deň dobrovoľníkov

  29.11.2019
  Zodpovedná osoba: Jolana Sarnecká, CVČ Stará Ľubovňa
  zábava Centrum voľného času Stará Ľubovňa
 • Stretnutie s Mikulášom v lesoparku

  7.12.2019
  Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa
  zábava
 • Deň s Mikulášom

  8.12.2019
  Zodpovedná osoba: Paulína Vitovičová, Veronika Pacoltová, CVČ Stará Ľubovňa
  zábava Námestie Generála Štefánika /pri pošte/
 • Vianočné aranžovanie

  11.12.2019
  Zodpovedná osoba: Mgr. Pacoltová Veronika, CVČ Stará Ľubovňa
  kultúra Galéria Provinčný dom v Starej Ľubovni
 • Vianoce pre radosť

  14.12.2019
  Zodpovedná osoba: Mgr. Veronika Pacoltová, CVČ Stará Ľubovňa
  kultúra Centrum voľného času Stará Ľubovňa
 • Predvianočný šachový turnaj O kráľa šachu

  18.12.2019
  Zodpovedná osoba: PhDr. Alena Hriňáková, CVČ Stará Ľubovňa
  šport Centrum voľného času Stará Ľubovňa
 • Detský Silvester s ohňostrojom

  31.12.2019
  Zodpovedná osoba: Pavel Mrug, CVČ Stará Ľubovňa
  zábava Námestie Generála Štefánika /pri pošte/