ZAŽI TO ! / EXPERIENCE IT!

Asociáciou CVČ SR sa stala partnerom v projekte EXPERIENCE IT!, ktorého  autorom je STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU NÁCHOD v ČR https://www.deckonachod.cz/mezinarodni-projekty-international-projects. Do projektu malých partnerstiev je zapojené aj CVČ Stará Ľubovňa, kde sa realizuje prevažná časť aktivít.   

V rámci projektu realizujeme národné a medzinárodné aktivity, ktoré sú zamerané na zážitkovú pedagogiku, udržateľnosť a aktivity s mládežou.

CIEĽOM projektu je

- poskytnúť pracovníkom s mládežou nástroje, ako implementovať zážitkovú pedagogiku do ich každodennej práce s mládežou

- podporovať inklúziu a rozmanitosť vo vzdelávaní mládeže vytváraním prístupných aktivít s využitím zážitkovej pedagogiky

- podporiť motiváciu mladých ľudí k ekologickému správaniu, vzdelávať ich a poskytnúť im nástroje, ako realizovať ochranu životného prostredia počas svojich aktivít

- vytvoriť spoločnú metodiku zážitkovej pedagogiky súvisiacej s ekológiou a inklúziou a jej implementáciu na miestnej úrovni úrovni

- vymieňať si osvedčené postupy zo zahraničia a zvyšovať kvalitu spolupráce organizácií

 

7.-10.02.2023 Národný workshop pre členov Asociácie centier voľného času

17.-19.3.2023 Víkendové školenie mládeže

2. -5.5.2023 Medzinárodný workshop zameraný na výmenu skúsenosti a podporu metodiky v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

202309251402080.images
© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist