Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa - zákon č. 343/2015 Z.z.

Verejný obstarávateľ: Centrum voľného času
Sídlo: Farbiarska 35/7, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca: PhDr. Marta Hanečáková, PhD.

Centrum voľného času je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
 

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 20.1.2022 Súhrnná správa o zadávaní zákazok  3/2021    zákazka (§9) 
Detail 9.12.2021 Súhrnná správa o zadaní zákazok  2/2021    zákazka (§9) 
Detail 23.4.2021 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  1/2021    zákazka (§9) 
Detail 26.1.2021 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  4/2020  7 100,00 €  zákazka (§9) 
Detail 26.1.2021 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  4/2020  1 180,00 €  zákazka (§9) 
Detail 27.10.2020 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  3/2020  4 491,36 €  zákazka (§9) 
Detail 21.11.2019 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  4/2019  4 711,67 €  zákazka (§9) 
Detail 23.10.2019 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  3/2019  7 863,00 €  zákazka (§9) 
Detail 31.3.2019 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  1/2019    zákazka (§9) 
Detail 31.12.2018 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  4/2018    zákazka (§9) 
Detail 30.9.2018 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  3/2018    zákazka (§9) 
Detail 30.6.2018 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  2/2018    zákazka (§9) 
Detail 31.3.2018 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  1/2018    zákazka (§9) 
Detail 31.12.2017 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  4/2017    zákazka (§9) 
Detail 30.9.2017 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  3/2017    zákazka (§9) 
Detail 30.6.2017 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  2/2017    zákazka (§9) 
Detail 31.3.2017 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  1/2017    zákazka (§9) 
Detail 31.12.2016 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  4/2016    zákazka (§9) 
Detail 30.9.2016 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  3/2016    zákazka (§9) 
Detail 30.6.2016 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  2/2016    zákazka (§9) 
Detail 31.3.2016 Súhrnná správa o zadaní zákaziek  1/2016    zákazka (§9) 
Detail 31.12.2015 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou  4/2015    zákazka (§9) 
Detail 30.9.2015 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou  3/2015    zákazka (§9) 
Detail 30.6.2015 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou  2/2015    zákazka (§9) 
Detail 31.3.2015 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou   1/2015    zákazka (§9) 
© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist