QEYL

Názov projektu:

QEYL - Rise Quality! Developing a Training for European Youth Group Leaders / Zvýšiť kvalitu! Školenie pracovníkov s mládežou a mládežníckych skupín 

Cieľ projektu:

Získať prehľad rôznych právnych, finančných a sociálnych základov pre školenia vedúcich mládežníckych skupín v každej zo zúčastnených krajín. Zoznámiť sa s osvedčenými postupmi a metodikou na prípravu dobrovoľných pracovníkov s mládežou, formulovať a definovať spoločné zásady potrebné pre výcvik vedúcich mládežníckych skupín. Vybudovať strategické partnerstvo a vytvoriť základ pre aplikáciu Erasmus + KA2, aby bolo potom možné vytvárať práve tento tréningový program na dlhšie obdobie. V rámci programu Erasmus + KA2 by sa riešili konkrétne problémy a potreby spojené prípravou vzdelávacích programov v medzinárodnej práci s mládežou napr. otázky týkajúce sa kvality, štandardov a obsahu v každej krajine.

Partneri:

Association RPJA - Clermont-Ferrand, Francúzsko
Kindervereinigung Leipzig e.V. - Lipsko, Nemecko
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras - Vilnius, Litva
Centrum voľného času Stará Ľubovňa - Slovensko
Asociácia CVČ SR - Banská Bystrica, Slovensko

Účastníci:

Pracovníci s mládežou a mladí vedúci, ktorí pracujú  v oblasti neformálneho vzdelávania v centrách voľného času, mládežníckych organizáciách.

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist