Dobrovoľníkom v zahraničí - ESC

European Solidarity Corps

                                        

Máš 18 až 30 rokov a hľadáš príležitosti na pomoc širšej komunite v Európe aj mimo nej? Centrum voľného času ti s tým vie pomôcť.

ESC - Európsky zbor k je ubytovaný bezplatne a dostáva peniaze na stravu ako i vreckové.

Môžu sa týkať širokej škály oblastí – vzdelávania a odbornej prípravy, občianstva a demokratickej účasti, ochrany životného prostredia a prírody, migrácie, kultúry, humanitárnej pomoci a mnohých ďalších.

My ako CVČ máme viacero partnerov, s ktorými sme v kontsolidarity, umožňuje mladým ľuďom účasť na projektoch prínosných pre komunity v zahraničí alebo v ich domovskej krajine. Tie ponúkajú inšpiratívne a obohacujúce skúsenosti, ako aj príležitosť dosiahnuť zmenu a zároveň rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie a najmä cudzí jazyk.

Každý dobrovoľníakte a ktorí ponúkajú dobrovoľnícke programy. Nie sme však obmedzený iba známosťami, ale vieme vyslať dobrovoľníka na akúkoľvek otvorenú pozíciu.

Tieto voľné miesta sa dajú nájsť na webe ESC:

https://youth.europa.eu/go-abroad/volunteering/opportunities_en

Je potrebné mať na pamäti, že tieto miesta sa priebežne menia, pribúdajú a ubúdajú.

Projekty sú zameraním a dĺžkou rôzne. Je možné nájsť také, ktoré trvajú 2 týždne, ale aj také, ktoré sú takmer rok – ako máme aj my s dobrovoľníkmi, ktorí sú v Starej Ľubovni.

Ak sa chcete osobne porozprávať ohľadom dobrovoľníctva, môžete prísť do Centra voľného času za Milanom Olejárom, prípadne posielajte otázky na projekt@cvc.sk

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist