Živá knižnica

V dňoch 18. - 19. novembra 2008 sa pre všetkých šiestakov ľubovnianskych škôl otvorila živá knižnica spojená s ochutnávkou zdravých jedál. Takmer 250 detí si mohlo „prečítať" osudy živých kníh - Slava z detského domova, feťáka Ferka, chodca Tóna - bezdomovca a abstinujúceho alkoholika. Zúčastnení si mohli „prelistovať" aj odbornú literatúru v podobe rozhovoru s odborníkmi z oblasti kriminality mládeže, páchania trestných činov, z oblasti drogových a iných závislostí a zdravotného životného štýlu. Tiež sa mohli dozvedieť o živote ľudí v sociálnych zariadeniach v Žakovciach a o živote a trávení voľného času detí a mládeže zo Španielska a Nemecka, v podobe rozhovoru s mladými Nemkami a Španielom - dobrovoľníkmi pracujúcimi na Slovensku.