Zrkadlo duše - 1.3.2021 - 27.2.2023

 

ZRKADLO DUŠE – projekt podporený grantovým programom EÚ ERASMUS+

 

https://zrkadloduse.org/

 

ZROD 2021 – 2023

Hlavným cieľom projektu je spracovanie filmového dokumentu ZRKADLO DUŠE, ktorý bude metodickým materiálom a pomôže mladým ľuďom, mládežníckym lídrom, pracovníkom s mládežou zvládať zaťažové situácie. Kreatívne a úsmevne vytvárať priestor pre vzdelávanie mladých ľudí prostredníctvom audiovizuálnej techniky (filmu). Dielčími cieľmi je reflexia, ako vnímajú mladí ľudia súčasnú situáciu (obmedzený pohyb, dištančné vzdelávanie ... ) spojenú s COVID-19, ako štát podporuje mladých ľudí v oblasti duševného zdravia. Podporiť rozvoj kľúčových kompetencií pre spracovanie filmu, skvalitniť neformálne vzdelávanie mladých ľudí v oblasti duševného zdravia.

 

Partneri CVČ Stará Ľubovňa Slovensko, Dum deti a mladeze Vratimov Česko, Stowarzyszenie Sursum Corda Nowy Sacz Poľsko priebehu 24 mesiacov od  1.3.2021 - 27.2.2023 zabezpečia šesť medzinárodných stretnutí (3 pracovné stretnutia, 3 školenia, online diskusie a aktivity, spracovanie filmu a uvedenie filmu do praxe na základe.

 

1.) Výmeny osvedčených postupov, zdieľaní skúseností v konkrétnych oblastiach prevencie duševného zdravia prostredníctvom návštev projektov, stretnutí s odborníkmi, prezentáciou práce každej partnerskej organizácie získať nové kompetencie aby ich mohli pri rozširovaní a zefektívňovaní svojich aktivít zúročiť. Vzdelávacie intervencie .

 

2) Porovnajú štrukturálne aspekty partnerských organizácií, ako fungujú siete do ktorých patria, a tiež ako funguje štruktúrovaný dialóg a spolupráca s miestnymi inštitúciami

 

3) Vytvorením pracovného tímu zloženého z dvoch skúsených školiteľov za každú krajinu, ktorí prevezmú úlohu školiacich dizajnérov. Tento tím bude pracovať na vývoji filmu, špeciálne zameraného na prevenciu a podporu duševného zdravia. 

 

Do projektu sú zahrnutí mladí lídri, pracovníci s mládežou, odborníci z oblasti prevencie patologických javov, psychológie, pedagógovia sociálnej práce, filmového priemyslu, médií.  Prostredníctvom ankety, štrukturovaného dialógu, diskusie, story telling, krátkych filmových shotov, praktickými cvičeniami pomôžeme pracovníkom s mládežou, mládežníckym lídrom ako aj samotným mladým ľuďom zvládať náročné životné situácie.

 

Po ukončení projektu predpokladáme, že spracovaný film bude slúžiť ako metodická pomôcka pre pracovníkov s mládežou a ďalšie profesie pracujúce s mládežou. Zároveň bude slúžiť aj samotným mladým ľuďom, ako zvládať stresové situácie.

 

Metodický film Príbeh obyčajného chlapca „UŠI“

Reportáž - COVID a mladí ľudia

K stiahnutiu

Pilotné uvedenie filmu PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA – UŠI“ 23.-24.2.2023

 Počítame s tým, že život niekedy ide tak, ako sme si ho neplánovali. Že nemôžeme dva dni vyjsť z domu, pretože prší a fúka silný vietor, alebo, že nám silný ľad nedovolí vyviezť auto? Aj s tým počítame.

 

Dva roky budeme žiť takmer úplne izolovaní od okolitého sveta, nebudeme môcť chodiť do práce, nebudeme môcť posielať svoje deti do školy a na záujmové krúžky, nebudeme sa môcť stretávať s priateľmi a často ani s rodinou,

nebudeme vedieť, že niekto z našich blízkych veľmi vážne ochorie, nebudeme môcť byť svedkami každodenných štatistík novo chorých a mŕtvych, nebudeme môcť .... S tým sme nikdy nepočítali.

A predsa sa to stalo.

Sú na ceste k dospelosti a dlhodobo stresujúce sociálne prostredie sa podpísalo na ich sebavedomí, sociálnej integrácii a tiež na ich životnej istote.

Práve táto situácia a postupné zisťovanie dôsledkov epidémie viedli autorov projektu k hľadaniu spôsobov, ako pomôcť mladým ľuďom, dospievajúcim zo situácie, ktorú mnohí z nich veľmi ťažko prijímajú.

Toto je len krátky úvod k projektu Zrkadlo duše, ktorý spojil odborníkov z Poľska, Čiech a Slovenska do jedného tímu, ktorý vytvoril Film „PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA – UŠI“

a metodiku, ktorá usmerňuje prácu s filmom pri preventívnych aktivitách.

 

V dňoch 23.- 24.02.2023 sa stretli zástupcovia mladých ľudí a partneri projektu ZRKADLO DUŠE na záverečnom zhodnotení výstupov projektu.  V Kine Tatra riaditeľka CVČ v Starej Ľubovni PhDr. Marta Hanečáková otvorila Seminár k pilotnému uvedeniu filmu „PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA – UŠI“.

Stretli sa tu odborníci z radov pedagógov, terénnych sociálnych pracovníkov, zástupcov mesta, policajného zboru, mladí ľudia a zástupcovia ďalších inštitúcii, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v oblasti prevencie.

 

Účastníci Semináru k pilotnému uvedeniu filmu „PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA – UŠI“ mali možnosť si vyskúšať v praxi jednu z možných aktivít práce s filmom. Tri skupiny – slovenská, poľská a česká pracovali usilovne na zadaných otázkach. Nie len dospelí, ale aj žiaci aktívne pracovali a prezentovali svoje pocity a myšlienky. Bonusom pre účastníkov bolo aj osobné spoznanie hercov a tvorcov filmu a metodiky.

 

Mladí ľudia v závere aktivity odprezentovali riešenia na zadané otázky. Každá skupina vedela aktívne odprezentovať svoje stanovisko k úlohám, aj keď boli mierne odlišné v závere išlo všetkým o to isté, aby ten, kto prechádza zložitým obdobím nezostal sám. Aj vďaka grantovým programom pre mladých Erasmus+ vieme pomáhať tým, ktorí nás potrebujú.

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist