Zrkadlo duše - 1.3.2021 - 27.2.2023

 

ZRKADLO DUŠE – projekt podporený grantovým programom EÚ ERASMUS+

 

https://zrkadloduse.org/

 

ZROD 2021 – 2023

Hlavným cieľom projektu je spracovanie filmového dokumentu ZRKADLO DUŠE, ktorý bude metodickým materiálom a pomôže mladým ľuďom, mládežníckym lídrom, pracovníkom s mládežou zvládať zaťažové situácie. Kreatívne a úsmevne vytvárať priestor pre vzdelávanie mladých ľudí prostredníctvom audiovizuálnej techniky (filmu). Dielčími cieľmi je reflexia, ako vnímajú mladí ľudia súčasnú situáciu (obmedzený pohyb, dištančné vzdelávanie ... ) spojenú s COVID-19, ako štát podporuje mladých ľudí v oblasti duševného zdravia. Podporiť rozvoj kľúčových kompetencií pre spracovanie filmu, skvalitniť neformálne vzdelávanie mladých ľudí v oblasti duševného zdravia.

 

Partneri CVČ Stará Ľubovňa Slovensko, Dum deti a mladeze Vratimov Česko, Stowarzyszenie Sursum Corda Nowy Sacz Poľsko priebehu 24 mesiacov od  1.3.2021 - 27.2.2023 zabezpečia šesť medzinárodných stretnutí (3 pracovné stretnutia, 3 školenia, online diskusie a aktivity, spracovanie filmu a uvedenie filmu do praxe na základe.

 

1.) Výmeny osvedčených postupov, zdieľaní skúseností v konkrétnych oblastiach prevencie duševného zdravia prostredníctvom návštev projektov, stretnutí s odborníkmi, prezentáciou práce každej partnerskej organizácie získať nové kompetencie aby ich mohli pri rozširovaní a zefektívňovaní svojich aktivít zúročiť. Vzdelávacie intervencie .

 

2) Porovnajú štrukturálne aspekty partnerských organizácií, ako fungujú siete do ktorých patria, a tiež ako funguje štruktúrovaný dialóg a spolupráca s miestnymi inštitúciami

 

3) Vytvorením pracovného tímu zloženého z dvoch skúsených školiteľov za každú krajinu, ktorí prevezmú úlohu školiacich dizajnérov. Tento tím bude pracovať na vývoji filmu, špeciálne zameraného na prevenciu a podporu duševného zdravia. 

 

Do projektu sú zahrnutí mladí lídri, pracovníci s mládežou, odborníci z oblasti prevencie patologických javov, psychológie, pedagógovia sociálnej práce, filmového priemyslu, médií.  Prostredníctvom ankety, štrukturovaného dialógu, diskusie, story telling, krátkych filmových shotov, praktickými cvičeniami pomôžeme pracovníkom s mládežou, mládežníckym lídrom ako aj samotným mladým ľuďom zvládať náročné životné situácie.

 

Po ukončení projektu predpokladáme, že spracovaný film bude slúžiť ako metodická pomôcka pre pracovníkov s mládežou a ďalšie profesie pracujúce s mládežou. Zároveň bude slúžiť aj samotným mladým ľuďom, ako zvládať stresové situácie.

K stiahnutiu

© 2022 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist