PROGRAM MŠVVaŠ SR – AKTUÁLNE PRIORITY 2022/D/1 – Priestor pre TEBA

Cieľom projektu je podporiť tvorivosť, zážitkovosť, expresivitu, emocionalitu, komunikáciu a dialóg.  Zámerom projektu je vytvoriť viacero vzdelávacích aktivít a podporiť rozvoj vedomosti, zručnosti mladých ľudí ako aj pracovníkov s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania a sociálneho začlenenia. Centrum voľného času v priebehu roka 2022 zrealizuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov, mládežníckych lídrov v oblasti podpory duševného zdravia mladých ľudí. Vytvorí priestor pre realizáciu a vzdelávanie mladých ľudí, tak aby prostredníctvom vlastnej tvorby a aktivít vedeli ventilovať problémy, strachy, úzkosti, ktoré sa nahromadili počas dlhodobej pandemickej situácie. Umožníme mladým ľuďom vytvoriť vlastnú zbierku básni, zrealizovať výstavu prác, naučiť sa relaxovať, riešiť problémy. Podporíme ich v oblasti outdoorových aktivít a športu. Výstupom projektu budú zaškolení pracovníci CVČ, ktorí dokážu podporiť mladých ľudí, inšpirovať ich pre zlepšenie vlastného života, aby dokázali prekonávať problémy. Mladí ľudia, ktorí svoju prácu pretavia do vydanej zbierky básni, výstavy výtvarných prác a budú mať priestor pre pravidelné stretnutia v klubovni CVČ, zabezpečené v spolupráci s pedagógom, vychovávateľom, pracovníkom s mládežou, na tému, ktorá vzíde s potrieb mladých ľudí.

Spolupracujúce organizácie  - Asociácia CVČ SR, Mládežnícky parlament mesta Stará Ľubovňa, Vidiecka asociácia mládeže

Aktivity projektu (kliknutím na aktivitu získate viac informácií)

Klubové stretnutia a diskusie

18.11.2022 Prezentácia zbierky „Opitý na Tvoj povel“

24. – 26.8.2022 Víkendové stretnutie mládeže

14. – 16.10.2022 Víkendové stretnutie mládežníckeho parlamentu mesta Stará Ľubovňa

20. - 22.10.2022 Seminár pre pracovníkov CVČ

10. – 12.11.2022 Školenie pre pracovníkov s mládežou Prešovského a Košického kraja

9.-11.12.2022 Víkendové školenie kultúra

1.10.-31.12.2023 Súhvezdie umenia

© 2024 | Centrum voľného času | Mapa stránok  |  RSS | Ochrana osobných údajov | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist